Gemensamma krafter lyfter Höga Kusten

Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Fyra kommuner som tillsammans samarbetar och utgör destination Höga Kusten, ett av Sveriges mest populära turistmål.

Maria Lundkvist, verksamhetschef för Höga Kusten Turism ABHöga Kusten är hetare än någonsin. Faktum är att det säregna Ångermanländska kustområdet för ett par år sedan toppade tillväxtligan över den procentuellt största ökningen av antalet gästnätter. Trenden ser heller inte ut att avta. Under de senaste åren har området tillsammans med bland annat Gotland blivit ett av Sveriges snabbast växande besöksmål.

Vad är det då som gör Höga Kusten så speciellt? – Begreppet Höga Kusten är vida känt och destinationen har så mycket att erbjuda! Våra fyra kommuner har flera helt unika och otroliga reseanledningar, säger Maria Lundkvist, verksamhetschef för Höga Kusten Turism AB, och lyfter fram kommunernas specifika styrkor: Sollefteå med vildmark- och naturupplevelser. Kramfors med världsarvet. Örnsköldsvik med den levande staden och evenemangen. Och så klart Härnösand med sin stadsnära och vackra skärgård och havsmiljö.

Hur ser du på Höga Kustens framtid? – Otroligt positivt! Potentialen är att vi inom de närmaste åren ska ha ett ännu starkare destinationsvarumärke. Målet är att Höga Kusten ska vara attraktivt att besöka under hela året. Vi har börjat en resa, vi är många som samarbetar och tror på destinationen och framtiden, avslutar Maria Lundkvist. Enligt Visit Sweden är Höga Kusten tillsammans med Åre och ”Swedish Lappland” de resmål i Norrland som är mest intressanta och har störst utvecklingspotential.

Fakta:
Höga Kusten Turism AB driver tillsammans med Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik den offi ciella hemsidan och bokningsportalen för Höga Kusten. Bolaget företräder näringslivet i Höga Kusten och är destinationens utpekade försäljningskanal som paketerar, säljer och marknadsför dess varumärke.

Kommunerna har bildat ett gemensamt bolag för att stärka och stödja företagen i Höga Kustens turismarbete. Bolaget ska jobba med investeringar och etableringar kring besöksnäring samt skapa en samlad strategi runt varumärket Höga Kusten.

För mer information: www.hogakusten.com