Kvalitetsarbete i små, hanterliga steg ger resultat

Truls NeubeckÄR DET MÖJLIGT att
bedriva ett systematiskt
kvalitetsarbete inom social
omsorg?
– Ja, absolut, menar Truls
Neubeck, utvecklingsledare
med ansvar för kvalitetsfrågor
på Famna.

I sin forskning som doktorand på
The Jönköping Academy for
Improvement of Health and Welfare
har han studerat just den frågan.
Generellt brukar man tala om svårigheter
att förbättra det dagliga arbetet
inom vård och omsorg genom
ett systematiskt kvalitetsarbete.
Går det verkligen att behålla fokus
på den vardagliga vården och
samtidigt genomföra kontinuerliga
mätningar med den uppföljning
som då krävs?
– Ska man lyckas gäller det att ta
vara på alla medarbetares engagemang
och kompetens och utifrån
det som grund skapa en kultur och
en ambition för ständiga förbättringar
i vardagen, säger Truls
Neubeck.

Det handlar med andra ord om att
i det dagliga mötet mellan brukare,
vårdgivare och närstående systematiskt,
i små, hanterliga steg, förbättra
kvaliteten genom att använda
kända, väl etablerade och utprovade
kvalitetsverktyg.
– När man lär sig de enkla metoderna
som alltså syftar till att utforska,
mäta och utveckla kvalitet,
är det viktigt att direkt implementera
dem i det dagliga arbetet. Ju tydligare
man visar upp resultaten vid
mätningar desto tydligare blir det
när kvaliteten förbättras.

Först då är det möjligt att se om en
förändring är en verklig förbättring
för brukaren, betonar Truls
Neubeck, och lyfter speciellt fram
betydelsen av att det i verksamheten
finns en drivkraft att kontinuerligt
vilja skapa en bättre kvalitet.
Att det finns självklart fokus på utvecklingsfrågor
där man lär sig av
varandra, reflekterar, diskuterar och
delar erfarenheter för att därigenom
få snabbare och bättre resultat.
– Att det systematiska kvalitetsarbetet
helt enkelt blir en självklar
och naturlig del av verksamheten,
avslutar Truls Neubeck.
Fotnot:
Du som vill veta mer om Famnas kvalitetsverktyg
och metoder kan ladda ner Pdf:en
”Värdeforum skapar värden” som finns på
www.famna.org