Gavlehov på väg att bli en ny levande stadsdel

Gavlehov– Gavlehov är inte bara matcher
för hemmalagen, visionen
Petter Jonegårdom Gavlehov handlar om en
helt ny stadsdel, säger Petter
Jonegård, projektutvecklare vid
Samhällsbyggnad Gävle.´

Tanken är att den nya stadsdelen Gavlehov
ska binda samman Sätra och Stigslund
med Gävle centrum. Det blir en ny
modern stadsdel, en blandstad med idrottsarenor,
bostäder, kultur, nöjen och kommersiell
och offentlig service med 5–10 minuters
cykelavstånd till Gävle centrum.
Gavlerinken Arena, hemmarink för
Brynäs IF, och Gävletravet har fått sällskap
av fotbollsarenan Gavlevallen, som
invigdes förra sommaren. Det är en modern
året runt-arena med uppvärmt konstgräs
och plats för cirka 6 500 åskådare
som är tänkt att användas av både elit och
motionärer.

Arbetet med multisporthallen öster om
Gavlevallen pågår just nu. Här ska det bli
både en friidrottshall, en större sporthall
för olika slags idrotter och en mindre träningshall.
Sporthallen får cirka 2 000 sittplatser
och friidrottshallen planeras få
500–1 000 åskådarplatser.
Hela anläggningen byggs av Gavlefastigheter,
kommunens fastighetsbolag.
Natur- och friluftslivet i Sätraskogen
kommer att ha en fortsatt viktig roll på
idrottsområdet, och för att säkerställa en
positiv utveckling av friluftsområdet har
171 hektar av Sätraskogen skyddats som
naturreservat. Här kommer det att finnas
en ny spårcentral med tillgängliga toaletter,
vallarbod och rastplats samt omdragna
spår på 5 km, 2,5 km (elljusspår) och
ett 400 meters spår för barn.
I planen för Gavlehov ingår också en
park som kommer att anläggas söder om
Gavlehovsvägen.
– En stadsdel som den här ska inte bara
leva upp under idrottsevenemang,
den ska ha liv
även under annan tid, säger
Petter Jonegård.
I en översiktlig utredning
som Gävle kommun
tagit fram föreslås cirka
1 500 nya bostäder blandat
med verksamheter,
handel och skola, som
kommer att ligga i direkt
närhet till Gavlehovs
idrottsanläggningar och därmed också få
närheten till friluftsområde och Gävle
centrum.

Först ut är fastighetsutvecklingsbolaget
Concent som bygger två kvarter med 300
hyresrätter i storlekarna 1–4 rum och kök
mellan Estraden och Gavlehov.
Husen blir tre till sex våningar höga
med gröna sedumtak, alltså tak klädda
med vegetation.
– Det ska bli spännande att få sätta nivån
för området och få vara startskottet
för de många och efterlängtade hyresrätter
som kommer att produceras i Gävle de
kommande åren, säger Michel Fatehnia,
projektledare på Concent.
Inflyttningen beräknas till senvåren
nästa år.

Söder om bostäderna planeras också
ett parkeringshus som binder ihop bebyggelsen
med Estradenområdet.
I nuläget är det hyresrätter som planeras,
men det kan också bli tal
om bostadsrätter. I denna
första etapp ingår bara bostäder,
butikslokaler kan
tillkomma senare.
Även Gävletravet vill
utveckla området och
bygga bostäder, kontor,
hotell, handelsytor och
även en ny entréhall till
travet.
För att skapa en levande
stadsdel blir det också skola och en ny
gång- och cykelbana mot Gävle centrum.
– Den stora utmaningen ligger i att se
hela området i sitt sammanhang, att få det
att fungera ihop, säger Petter Jonegård.
Det nya Gavlehov är ett attraktivt område
och nyligen beslutade kommunstyrelsen
att reservera pengar till kultur- och
fritidsnämnden för att ansöka om ett
U23-EM i friidrott 2019 för att profilera
och marknadsföra Gavlehov.