Gävle vill bli en av de bästa miljökommunerna i…..

 

Cykel Gävle Madelene Håkansson…och hållbart resande är en viktig del i det.
Kommunen siktar på att fördubbla resandet med
cykel till år 2025. Målet är att resandet med bil,
kollektivtrafik och cykel ska vara fördelat lika, med
en tredjedel var.
Gävle arbetar vi aktivt med att få fler
att välja mer miljövänliga alternativ
vid resor. Det handlar om att förenkla för
Gävleborna att gå, cykla, åka kollektivt
eller samåka i större utsträckning. Det
kallar vi hållbart resande, säger Madelene
Håkansson, trafikplanerare vid Samhällsbyggnad
Gävle.
– Vårt mål är att det ska vara lätt att ta
cykeln. Vi bygger tydliga och attraktiva cykelstråk
och ser till att de plogas på vintern.
Vi jobbar också mycket med att göra det
säkrare och tryggare för cyklister, vi vet att
just tryggheten är viktig för att få fler att
vilja cykla, säger Madelene.

Cyklistkampanj vinst
för både hälsa och miljö

vintercyklistkampanj
och i förra årets kampanj
deltog 30 Gävlebor som cyklade i snitt 26
mil per deltagare. Det innebar stora vinster
för både miljö och hälsa, närmare bestämt
1,7 ton i minskade koldioxidutsläpp
eller motsvarande 80
resor tur och retur Gävle-
Bollnäs och runt 160 000
förbrukade kilokalorier
– eller cirka 350 semlor

Hyr en cykel i sommar

Gävle deltar just nu i ett test av ett regionalt
hyrcykelsystem. Det är både det första hyrcykelsystemet
i landet och det första som
sköts via en app. I sommar kommer 20
cyklar att finnas för uthyrning i Gävle, tio
vid Rådhustorget och tio vid Centralstationen.
Läs mer om hyrcykelsystemet på
www.gavle.se/cykel

Cykelöverfart – bilist
släpper fram cyklist

Cykelöverfarter kan liknas
vid övergångsställen för
cyklister, bilister har alltså
väjningsplikt mot cyklister
vid en cykelöverfart. Vid
cykelöverfarterna finns
både vägmarkering och vägmärket
för cykelöverfart. Överfarterna har också
en upphöjning som ska säkra att fordon
inte kör fortare än 30 kilometer i timmen.
Precis som vid övergångsställen gäller
ett samspel trafikanter emellan och det
är viktigt att cyklisten försäkrar sig om
att fordonsföraren har uppmärksammat
cyklisten.

Text: Anders Olow

Bild: Rosie Alm

 

TEXT: ANDERS OLOW

FOTO: ROSIE ALM

TEXT: ANDERS OLOW

FOTO: ROSIE ALM