Frihet på två hjul

Malmö by Bike har blivit en
jättesuccé
med en halv miljon
resor på ett år. Nu fördubblas
antalet cyklar och cykelstationer
och sprids även ut till ytterområdena.
– Huvudsyftet är att systemet
ska komplettera kollektivtrafiken,
så att resenärerna når längre
in i staden. Men vi har märkt
att många använder den som
ett alternativ till sin egen cykel,
säger Jesper Nordlund, strategisamordnare.

Ett årsabonnemang med Malmö By
Bike kostar 249 kr per år. Till det
priset får du tillgång till 500 cyklar
fördelade på 50 stationer. Lämnar du bara
tillbaka cykeln vid en station inom en timme
är det gratis att använda cyklarna.
Under de närmaste åren ska systemet bli
dubbelt så stort, med stationer ute vid
Limhamn, Lindängen, Hyllie, Rosengård
och Kirseberg.

Det faktum att systemet nästan är gratis
och att det gör det så mycket enklare att ta
sig fram i stan har bidragit till att det blivit
så populärt, tror Jesper Nordlund.
– Att cykla är det snabbaste och enklaste
sättet att ta sig fram i Malmö – inte minst i
rusningstrafik – och det är aldrig mer än
fem kilometer från ytterområden in till
centrum, säger han.
Inom de närmaste femton åren kommer
nästan tre mil cykelbana att byggas längs
med huvudgatunätet till de 52 mil som redan
finns.

Med svenska mått mätt är Malmö redan
en framstående cykelstad. Men Malmö siktar
på att vara bland de främsta i Europa
och strävar efter att bli som Köpenhamn,
Utrecht och Amsterdam. För att det ska bli
verklighet är det först en del saker som behöver
ordnas; cykelbanorna behöver bli
fler, bredare och snabbare. Servicen för cyklister
behöver bli bättre och det ska vara
enkelt att kombinera kollektivtrafik, cykel
och gång.
– Det ska vara enkelt att välja rätt, säger
Jesper Nordlund.

Text: Cecilie Östby
Foto: Apelöga