Framgångsrikt byggföretag satsar stort på Falun

Många är bekymrade över att kostnaderna
för nyproducerade bostäder ökar
kraftigt, och att bostadsbyggande minskar.
Byggentreprenören HMB
Construction följer inte den trenden.
Genom att bygga traditionellt i stället
för industriellt får man fram högre kvalitet
till samma pris. Något som blivit en
framgång för företaget.

HMB har under sina 25 år vuxit från 10 till 300
anställda och bygger på flera ställen i landet. I centrala
Falun pågår ett flerbostadsbygge som ligger
centralt i korsningen Engelbrektsgatan – Gruvgatan,
där det ska bli 42 bostadsrätter.
– Vi satsar stort på Falun och kommer att vara
med i en rad olika byggprojekt de närmaste åren,
säger vd Krister Karlsson. Traditionellt byggande i
trä och betong har blivit vår spetskompetens. Det
är något vi kan stå för eftersom våra egna yrkeskunniga
medarbetare bygger hantverksmässigt, i stället
för att montera moduler. Varje byggnad kan utformas
efter beställarens önskemål och smälta in i den
omgivande miljön.

I januari i år blev norska AF Gruppen huvudägare
i HMB. AF Gruppen är Nordens i särklass mest
lönsamma byggföretag.
– Att ha AF Gruppen i ryggen har stärkt våra
möjligheter att expandera ytterligare, säger Krister
Karlsson.
En del av HMB:s framgångar ligger i att man
inte bygger i egen regi och därmed inte konkurrerar
med sina kunder.
– Vi har varit mycket noga med vilka vi tar uppdrag
av, säger Krister Karlsson. Har vi bra beställare
så kan vi göra ett bra jobb helt enkelt. En annan
faktor är att vi har väldigt låg personalomsättning.
Det innebär att man utvecklas inom företaget i stället
för att gå vidare till andra.

Nytt huvudkontor i Falun

I maj 2018 flyttade HMB in i sitt
nya kontor i Falun, en imponerande
byggnad ritad av Mondo
arkitekter.

I slutet av 2016 letade HMB efter lämplig
tomt till ett nytt huvudkontor i Falun.
Vid samma tid höll Opus Bilprovning på
att etablera sig i Falun och de var intresserade
att dela lokal med HMB. Att få till
en lösning där två så skilda verksamheter
skulle dela hus innebar stora utmaningar.
På tomten skulle det både gå att köra in
med bil och släp till bilprovningen, och
även göra HMB synligt så att besökare
kunde hitta rätt.
Hur blev det?
– Med många speciallösningar av kompetenta
arkitekter har det här blivit fantastiskt
bra, säger Krister Karlsson, vd för
HMB.