”Förvandlingsresan tar aldrig slut”

Björn Eklundh, kommundirektör sedan 1995

BJÖRN EKLUNDH är kommundirektör i Upplands Väsby och har varit det sedan 1995. Är det någon som kan uttala sig om den resa som kommunen och hela orten gjort sedan dess så är det väl han.

Björn Eklundh, kommundirektör sedan 1995 - Upplands VäsbyJa, det har varit en förvandlingsresa på många plan. Först att städa ekonomin och sedan successivt stärka attraktionskraften genom att bygga upp en kundorienterad serviceorganisation där vi väljer att se möjligheter. Vi har bit för bit målmedvetet arbetat med att stärka Upplands Väsby som bostadsort och etableringsort, bland annat genom att tillföra stadskvaliteter i allt nybyggande, framförallt i centrala Väsby. Parallellt har vi haft en målinriktad näringslivsstrategi. Det är ju faktiskt där grunden till all tillväxt och utveckling finns.

Förvandlingsresa talar du om, vilka kvitton har du på att ni lyckats?

– Det finns många, vi är Sveriges miljöbästa kommun tillsammans med Malmö, en utmärkelse vi fick i Almedalen sommaren 2013. Vidare ser vi det i Svenskt näringslivs årliga rankning. Där har vi successivt arbetat oss upp, positionerat oss bland de tio bästa i Sverige och ligger nu på tredje plats i fråga om näringslivsklimat. Som bostadsort hamnade vi på 30:e plats i tidningen Fokus senaste mätning. Där har vi tidigare legat risigt till. Nu ett hopp från 180 till 30. Uppenbarligen har vi gjort något bra! När sedan besökare som kliver av tåget vid Väsby station säger att det känns som att komma till en stad, ja då tar jag också det som ett kvitto.

När det gäller Upplands Väsby som bostadsort, vad har ni gjort där?

– Först och främst måste vi synas i mängden för att få igång processerna. Det har vi gjort bland annat genom att ha gått från att vara en traditionell förvaltningsorganisation till att helt fokusera på att kunna leverera bra kommunal service, myndighetsutövning inkluderat, med stort kundfokus – på Väsbybor, byggare och företagare. Och vi har använt bostadsmarknaden och stadsbyggandet som drivkraft.

Hur menar du då?

– Det bästa exemplet gäller omvandlingen av centrala Väsby där vi utvecklat synsättet Väsby Labs som blivit en jättesuccé. (Se text sidan 8) Tidigare kunde det vara 2-3 byggare som delade upp en yta. Genom vårt synsätt har vi nu 14 byggare som tecknat avtal om att gå vidare i processen för att tillsammans bygga 1 200 lägenheter. Och ytterligare tio byggare är på gång och vill vara med och utveckla Väsby. Under denna resa, inom ramen för Väsby Labs, fick vi igång en äkta dialog med Väsbyborna – ”hur vill ni ha det, vi behöver er hjälp, var med och medskapa, dela dina kunskaper” – och det har de verkligen gjort. Det här har sammantaget skapat en helt annan bostads- och fastighetsmarknad med liv och dynamik. Intresset att bygga här i Upplands Väsby har ökat dramatiskt under de senaste åren samtidigt som bostadspriserna gått upp. Det här säger någonting.

Ja, vad säger det egentligen?

– Det säger att vi fått upp dialogen på allvar, både med Väsbyborna, byggarna och näringslivet. Folk vill helt enkelt bo här, även flytta hit. Bostads- och fastighetsbolagen ser nu möjligheterna att bygga och investera i Upplands Väsby, att man helt enkelt har en marknad med driv, dynamik och köpvilja och förmåga här. Allt det här har också gjort att omvärlden fått upp ögonen på att vi gjort något riktigt bra, utöver det vanliga. Vi har jobbat på det här sättet de senaste 7-8 åren. Nu faller det ut.

Börjar förvandlingsresan ta slut, eller?

– Nej, verkligen inte. Den här resan tar aldrig slut. Samhällsbyggande handlar om att skapa förutsättningar för ett gott liv, att människor ska trivas tillsammans i trevliga, trivsamma och trygga boendemiljöer med liv och rörelse. Samhällsbyggande handlar också om att skapa förutsättningar för ett växande och dynamiskt näringsliv och en ambition att vilja utvecklas med fler invånare. Det kräver nyfikenhet, öppenhet, mångfald, samarbeten och en vilja till ständig förnyelse och förändring. Att våga tänka i nya banor. Nej, som svar på frågan, den resan tar aldrig slut!