Företagare satsar på att skapa riktiga jobb


Uppstart4_094224_AM– Det handlar om att få en chans

att ta sig in på arbetsmarknaden. Att

skapa de första instegsjobben.
Det säger Michael Herbing, vd
för Uppstart Landskrona, en del av
en satsning som under en treårsperiod
ska bidra till att skapa ett 100-
tal nya jobb i Landskronaregionen,
dels genom Tillväxt Landskrona och
dels genom Uppsök Landskrona.

Uppstart Landskrona startade förra
året, efter en förebild i Malmö och
drivs som en stiftelse utan eget vinstintresse.
Sedan starten förra våren har stiftelsen
dragit in tio miljoner kronor i riskkapital
från privata, lokala företag som stödjer arbetet.
– Vi har ett tiotal investerare och lika
många rådgivare som ställer sin tid, sitt nätverk
och kapital till förfogande, säger Michael
Herbing. I grunden är det ett stort samhällsintresse.
– Det måste finnas en samklang mellan
samhälle och näringsliv. Eftersom jag själv
har erfarenhet från näringslivet och finanssektorn
finns det goda möjligheter att utnyttja
det för att hjälpa andra entreprenörer.
Uppstart Landskrona vill erbjuda lösningar
till dig som företagare genom rådgivning,
coachning och finansiellt stöd och vänder sig
till framförallt tre grupper:
■ Företag som står inför ett generationsskifte
inom en snar framtid.
■ Befintliga företag med ambition att växa.
Mikael Herbing■ Entreprenörer, gärna med inriktning på
att skapa sociala värden på ett långsiktigt och
affärsmässigt sätt.
– Landskrona står inför en omfattande successionsväxling,
menar Michael Herbing. Efter
varvskrisen på 80-talet var det många duktiga
före detta anställda som startade eget. Då var
de 30–40 år, idag är de 60. Vem ska ta över?
Där är det meningen att Uppstart Landskrona
ska gå in för att scanna av behoven, hitta
de riktiga jobben och hjälpa nya att komma in.

Michael Herbing
symboliserar detta genom
metaforen med trälådan med olikformade
hål. Det gäller att hitta rätt hål som
måste fyllas och sedan hitta de rätta pinnarna
som passar.
– Att få fler invånare i arbete är utan tvekan
en av Landskronas största utmaningar, inte
minst för att lösa integrationen. Att ha ett
jobb ger stolthet, respekt och självförtroende.
Den känslan borde alla få ha, säger han.
Hittills har Uppstart Landskrona medverkat
till att skapa ett 30-tal anställningar genom
Tillväxt och 25 anställningar för ungdomar,
hos Landskronaföretagen, genom Uppsök.
Uppstart Landskronas investerare och rådgivare
är alla väletablerade och välmeriterade företagsledare
verk samma i Landskrona regionen.
Bland andra Jonas Hansson, vd Oresund
Heavy Indu stries AB, Göran Andersson, vd
Thanda AB där bolagen Hotel Öresund, Hotel
Tornet, Hotel Kärnan, Catera och Lands krona
Slott ingår och Jan Swedin, grundare och vd till
IT Gården AB.

Investerarna kan var för sig eller i grupper
gå in med olika former av finansiering eller
delägarskap för att hjälpa ett företag att växa.
Engagemanget bygger alltid på en affärsmässighet
där båda parter kan se långsiktiga förtjänstmöjligheter.
Uppstart Landskrona planerar nu att starta
en särskild lärlingsakademi till hösten i samarbete
med fem företag, Arbetsförmedlingen
och Landskrona stad. Förhoppningen är att
ge plats åt 25 lärlingar som kan gå direkt in på
något av de fem företagen.
– Det handlar inte om praktik, säger
Michael Herbing. De blir anställda för riktiga
jobb och får lokalt mentorstöd på företaget
i fråga samt utbildning utifrån företagets
specifika krav och behov.