”För oss är det här ett samhällsansvar

HSB LandskronaHSB Landskrona bildades i
början av 30-talet och vi ägs
av våra medlemmar, så det är
för dem vi bygger. Då gäller
det att kombinera högsta kvalitet
med en lyhörd inställning till
de idéer och tankar som finns.
Mikael Jönsson är vd för
HSB Landskrona och förklarar
tankarna kring vad som är
HSB.

”Där möjligheterna bor” brukar
det stå under vår logotype och det lovar
ju en hel del. Men de möjligheterna
kan bara nås i samverkan med
våra medlemmar.
Att vi är medlemsägda och
Sveriges största bostadskooperation
tror jag många känner till.
Avkastningen är inte målet för oss,
utan bara medlet för att skapa det goda
boendet. Vinsten i HSB går alltid
tillbaka till verksamheten, allt för att
göra den ännu bättre.

Samtidigt bygger vi också för en
hållbar framtid och det är ett ansvar
som blir allt tydligare. Vi måste tänka
ännu mer långsiktigt. Det gäller miljön
lika väl som tryggheten för människor.
Det gör oss även till samhällsbyggare.
HSB är långt ifrån bara betong.
Arbetet med skoleleverna i
Albanoskolan som du kan läsa om
här intill är ett exempel. Men också
att vi är med i Landskrona
Stadsutveckling tillsammans med
många av de andra fastighetsägarna
här. Landskrona är en fantastisk stad
med stora möjligheter och där ska vi
naturligtvis finnas med och bidra
med vad vi kan. Vi vill ta vårt ansvar
för att utveckla Landskrona och göra
vår stad så attraktiv att andra också
ser vad vi egentligen har.

Det är därför vi är med och både
bygger vårdhem i Västerpark och hus
i Norra Borstahusen.
Med åren har vi blivit en av
Landskronas starkare aktörer på
bostadsmarknaden. Idag förvaltar
vi i HSB Landskrona
ca 3 500 bostadsrättslägenheter
och ca 60 helägda
hyresfastigheter med 600
hyreslägenheter. Vi
har också mark i
Häljarp som vi nu
planerar för.
Jag lovar. Det
finns mycket
mer att göra.

Mikael Jönsson vd, HSB Landskrona