FBB har funnit framgångsformeln:Friskt vatten och förnybarenergi ger växtkraft

Skärmbild_090214_011327_PMFBB Finspångs Brunnsborrning
AB, kan se tillbaka på ett år av
tillväxt. Det lilla företaget som
började borra vattenbrunnar
1979 har vuxit på senare år. Idag
är familjeföretaget ett av Sveriges
ledande inom vatten- och energiborrning,
men hjärtat finns
fortfarande i Östergötland.

– Det ena har gett det andra. Allting började
med vattenbrunnar, men idag sker
vår snabbaste tillväxt inom energi- och
entreprenadborrning, berättar vd David
Johansson som representerar andra generationen
i familjeföretaget. Vi har haft
en fantastisk utveckling och har vuxit
med kunduppdragen. Detta har i sin tur
medfört att vi har kunnat rekrytera duktig
personal och investera i maskiner.
Idag har vi sju kompletta borrteam som
förfogar över landets modernaste maskinpark,
fortsätter David.
Vattenbrunnar i Östergötland eller
prestigeprojekt på Västkusten?
– Båda är lika viktiga för oss, säger David,
och vi är organiserade för att klara privatkunder
på hemmaplan lika bra som stora
kommersiella borrningsprojekt. Min pappa
Jonny, som en gång grundade FBB,
brinner för vattenborrning och fortsätter
bygga vidare på den unika erfarenhet och
kunskap som han skaffat sig under mer än
30 år i branschen. Bara under denna vår
har hans team hjälpt kunder med över
hundra djupborrade brunnar.
– Det låter som om vattenborrning är
lite speciellt?
– Ja så är det faktiskt, i och med att de
hydrogeologiska förutsättningarna varierar
så mycket beroende på aktuell naturtyp
och geologi. Östergötland är som
ett Sverige i miniatyr, här finns i princip
alla utmaningar samlade och det behövs
kunskap för att säkerställa bra resultat.
Sedan får man ju inte glömma att vatten
är ett livsmedel, vilket ställer extra höga
krav på utföraren, förklarar David.
Geoenergi för IKEA och
IKANO ger ringar på vattnet.
FBB har under de senaste två åren skapat
geoenergilösningar i samband med
byggnationen av IKANO och IKEA i
såväl Borlänge som Uddevalla. Under
våren gick projekten i mål.
– De här projekten har varit väldigt
viktiga för oss, säger David. Inte minst
för att det handlar om helhetsåtaganden
där vi både borrar, dimensionerar, installerar
samt balanserar geoenergianläggningen.
Alltsammans har dessutom avlöpt
väldigt bra och projekt som dessa ger
ringar på vattnet. Exempelvis har vi nyligen
färdigställt ett geoenergisystem på
10 000 borrmeter för en galleria i Strömstad.
Att stora aktörer som dessa har bestämt
sig för geoenergi handlar om två
saker: att energin är förnybar och att
driftsekonomin är ovanligt god.
Allt från kommunala förskolor
till framtidens forskningscenter
David och hans medarbetare skapar
geoenergilösningar i alla storlekar, från
bergvärme för villor till riktigt storskaliga
anläggningar. Däremellan finns exempelvis
förskoleprojekt där FBB har
genomfört flera i Östergötland och
Södermanland.
Förutom geoenergi och
vatten, erbjuder FBB dessutom entreprenadborrning
bland annat för grundläggning
vid byggnationer och anläggningsprojekt.
– Stockholm är en region där borrad
grundläggning växer tack vare de stora
infrastruktursatsningarna som avlöser
varandra, säger David. För några år sedan
valde vi att investera i specialanpassad
utrustning. Detta, i kombination
med kompetenta och ambitiösa medarbetare,
har öppnat dörren till ett nytt
område och vi syns alltmer i Stockholm.
– Under våren har vi borrat grunden
för Ericssons jättelika forskningscenter
i Rosersberg. Vårt volymmässigt största
borrningsuppdrag någonsin. Man får
nästan nypa sig i armen ibland, säger
David uppriktigt och ler.

Skärmbild_090214_011438_PM