En fantastisk övärld att leva och bo i ska bli ännu bättre

Ekerö kommun är en fantastisk
kommun att leva och bo i. Vi har
nära till både storstad och natur. Vi
har höga krav på kvalitet i de kommunala
ansvarsområdena och därför rankas vi
högt i nationella mätningar kring skola,
äldrevård och nöjdhet bland kommuninvånarna.
Enbart under 2016 har vi blivit utsedda
till Sveriges sjätte bästa skolkommun, vi
är en av de sex företagstäta kommunerna
i Sverige och vi har Stockholms läns bästa
hemtjänst. Tack vare en effektiv kommunal
service och en god ekonomisk
hushållning har vi dessutom blivit utsedda
till landets mest resurseffektiva skolkommun,
samtidigt som vi sägs vara bäst
i Stockholms län, och näst bäst i Sverige,
på att förvalta skattebetalarnas pengar.

I årets tidningsbilaga får ni läsa om
dem som gjort dessa resultat möjliga –
våra fantastiska medarbetare i välfärdsverksamheterna.
Ni kommer även att
kunna läsa om några av våra 3 200 företag
som varje dag bidrar till Sveriges
tillväxt och att vi är en av kommunerna
med lägst arbetslöshet i Sverige. Tack
vare deras medverkan med annonser har
de dessutom gjort denna bilaga möjlig.
Vi står inför en spännande utvecklingsfas
framöver. Under året startar
Sveriges genom tidernas största infrastrukturprojekt
i vår kommun – Förbifart
Stockholm. Det ökade trafikflödet kommer
att underlätta för alla oss som bor
och arbetar i kommunen, och det kommer
att underlätta för företag att rekrytera
och ta emot transporter och leveranser.
Förbättrade kommunikationer i
kombination med att allt fler får upp
ögonen för att Ekerö är en bra kommun
att leva och bo i, innebär att vi inom en
snar framtid kommer att gå från en
landsbygdskommun till vår vision om
en småstad.

För Ekeröalliansen är det viktigt att
utvecklingen sker på ett sätt som är långsiktigt
hållbart, samtidigt som Ekeröandan
bevaras. Att vi tar fram en ny översiktsplan
anpassad till våra nya förutsättningar
och att vi genom väl underhållna
mötesplatser möjliggör för medborgare
i alla åldrar att mötas, är helt
avgörande i detta arbete. I denna tidning
kan ni läsa om de tjänstemän som genom
olika projekt arbetar för att Ekeröandan
bevaras när kommunen växer så
det knakar.
Vi är stolta över vår kommun och har
höga ambitioner för hur vi ska bli ännu
bättre. Vi hoppas att på det här sättet
kunna ge er en inblick i hur vi, våra företagare
och kommunala tjänstemän arbetar
för att Ekerö kommun även fortsatt
ska vara en av de bästa kommunerna i
landet att leva och bo i. Tveka aldrig att
höra av er till oss i politiken om ni har
idéer på hur vi tillsammans gör detta
möjligt.