Elever och lärare trivs i Oskarshamn

ATT HA MÅL för framtiden är
viktigt. Men ett gott liv innebär
att bli sedd här och nu.
– När våra barn och ungdomar
lämnar skolan ska de känna
att deras ryggsäckar är fyllda
av självkänsla och kunskap som
bygger på deras intressen och
förmågor. En ryggsäck fylld av
möjligheter, säger Lotta Lindgren,
bildningschef i Oskarshamn

Att våra yngsta medborgare tar plats
i staden är att göra demokrati på riktigt.
Barnen i förskolan arbetade med
att göra staden påskfin och lagom till
sommaren samlades alla förskoleavdelningars
pallkragar och bihotell
ihop till en praktfull utställning på
Brädholmen där de prytt stadsrummet
och skänkt mycket glädje och kunskap
till besökare.
– Även de riktigt små barnen ska
känna att de är med och bidrar i samhället,
säger Lotta Lindgren.

Barn och unga har behov av att känna
att det som de gör är på riktigt och
gör skillnad, menar Lotta Lindgren.
Samarbetet som gymnasiet har med
KTH och Linköpings universitet är
mycket uppskattat av den anledningen.
Professorer kommer för att undervisa
i teknikämnen och elever har
också fått resa till Linköping.
– Det är viktigt för den inre motivationen
att känna att man har nytta
av det som man lär sig i skolan.
Tröskeln blir också lägre med de här
samarbetena att söka till universitet
eller högskola, säger Lotta Lindgren.

Lärarkollegiet har stor frihet att
själva utforma undervisningen. Ingen
detaljstyrning som tar död på kreativiteten.
Det har också gett resultat.
–Skolan har fått gott betyg i rankningar
och en stor förklaring är att lärarna
trivs i Oskarshamn. Det märks
också i arbetsmiljöbarometern där en
hög andel gärna rekommenderar sin
arbetsplats till andra, säger Lotta
Lindgren.
Målet är att skapa en så bra skola
att de ungdomar som flyttar från
Oskarshamn för att studera, kommer
tillbaka när de själva bildar familj.
– Det bästa betyget vi kan få är att
få förtroendet att även få ta hand om
deras barn, säger Lotta Lindgren.

Text: Cecilie Östby
Foto: Dzenana Basic