Det lilla sjukhuset med de stora möjligheterna

Oskarshamns sjukhus är ett litet sjukhus med snabba
beslutsvägar och nära kontakter mellan enheterna.
Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör
att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar,
bland annat har vi utsetts till ”Sveriges bästa
mindre sjukhus” flera gånger de senaste åren.

Här på sjukhuset är vi cirka 450 anställda inom olika
yrkeskategorier som till exempel AT- och ST-läkare,
sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare,
transportörer, fysioterapeuter, psykologer och
administrativ personal. Vi jobbar med ett och samma
mål – tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare
liv för länets alla invånare.