Långsiktigt och givande samarbete inom Nuklearmedicin

En av de första globala installationerna
av GE Healthcares
avancerade, digitala PET/CT –
Discovery MI – avsedd för
diagnosticering och uppföljning
av främst cancer, gjordes
på Akademiska Sjukhuset
redan 2016. Nu har ytterligare
två system installerats i det
nya 100/101-huset!

Det långsiktiga samarbetet mellan
GE Healthcare och Akademiska
har fortsatt med fyra nya
installationer av utrustning med den
senaste teknologin inom digitala detektorer,
som nu är på plats på Nuklearmedicinska
avdelningen i nya sjukhusbyggnaden
ingång 100/101.
Produkterna – Discovery PET/CT
och SPECT/CT – två av vardera, har i
grunden samma syfte, att testa funktioner
i vitala organ. Det handlar om
en kombinationsteknik som på två
skilda sätt avbildar kroppen. Tekniken
används för diagnostisering och uppföljning
av cancer men även för sjukdomar
som t ex Alzheimers och inom
områden som hjärta/kärl och njurar.
– De nya utrustningarna med den senaste
digitala tekniken har en högre
känslighet än de tidigare analoga vilket
gör det möjligt att se förändringar i organ
i ett tidigt skede, säger Tommy Fürsten,
försäljningschef GE Healthcare
Sverige. Det innebär att tiden mellan
diagnos och behandling kan förkortas
ytterligare, vilket naturligtvis är oerhört
viktigt vid exempelvis cancerdiagnoser.
En annan betydelsefull förbättring med
den senaste tekniken är att dosen av
spårämnen som injiceras i patienten
kan sänkas.

GE Healthcare, som är ett välkänt
begrepp i Uppsala, är en världsledande
leverantör inom avancerad bilddiagnostik
och annan medicinsk utrustning.
Det är ingen tvekan om att
GE Healthcare har en speciell relation
med just Akademiska sjukhuset.
Och det handlar inte bara om det faktum
att bolaget med sin läkemedelstillverkning
har en lång och traditionsfylld
historia i staden.
– Vi har med våra produkter utvecklat
ett nära och mycket givande
samarbete med Akademiska sjukhuset
under flera decennier, med samarbetsavtal
inom flera olika områden,
något som gynnar oss båda, betonar
Tommy Fürsten.

Förklaringen är ganska enkel, menar
han. Både GE Healthcare och Akademiska
har samma mål, att bedriva verksamhet
i världsklass inom sina respektive
områden. För GE Healthcare
handlar det om att leverera avancerad
medicinteknisk utrustning av senaste
typen för att på så sätt stödja sjukhusets
uppdrag att utföra högspecialiserad
vård av högsta klass.
– Akademiska har alltid legat i
framkant när det gäller den tekniska
utvecklingen och är därför en mycket
inspirerande partner att samarbeta
med. Den djupa kompetens som finns
här på sjukhuset gör att tekniken kan
användas på bästa möjliga sätt inom
såväl klinik som forskning, påpekar
Adam Trowald, distriktschef GE
Healthcare Sverige.
– För oss är det ovärderligt att ha en
sådan kund att samarbeta med, framför
allt när det gäller forskning och utveckling,
säger Tommy Fürsten.
Han berättar avslutningsvis att
man tillsammans med personalen på
Nuklearmedicinska avdelningen utvärderar
ny utrustning i en klinisk
miljö med målet att hela tiden bli
bättre och bättre, självklart alltid med
patienten i centrum. Inte undra på att
det lockar nyfikna studiebesökare
från hela världen, som på plats i
Uppsala får se hur avdelningen använder
bolagets spetsprodukter i klinisk
drift.