Boendeutvecklarna gör ”tryggt och snyggt” verkligt

Ett trivsamt område där man känner grannarna är
också ett tryggare område.
Månika Pettersson, en av Huges två boendeutvecklare,
har det som daglig arbetsuppgift – att
finnas till hands för samtal och dialog.
– Våra hyresgäster vill bli hörda i vardagen och
det är vi som ska lyssna, säger hon.

Som boendeutvecklare arbetar Månika Pettersson för att utveckla
kunddialogen och ha kontakt med lokala föreningar
för att fånga upp synpunkter och önskemål.
– Vår huvuduppgift är att värna tryggheten i våra områden,
säger Månika Pettersson.
Huge har alltid jobbat med social hållbarhet, men med Månika
och hennes kollega Åsa Schelin blir det mer systematiserat
och personligt. Det kan handla om att hjälpa nyinflyttade till rätta
och visa runt, men även om att följa upp störningar, incidenter
och klagomål genom samtal och spontanbesök.
Med 8 000 hyreslägenheter och över en halv miljon kvadratmeter
lokaler uthyrda i mycket skiftande områden med olika kulturer
finns det också olika förväntningar. Därför handlar uppdraget som
boendeutvecklare mycket om bosociala frågor, inte minst med integration
i fokus. Månika och Åsa träffar till exempel räddningstjänst
och polis regelbundet för att tillsammans med dem göra en
områdesanalys, få en överblick och se vad som är på gång.
– Vi vill förvandla vårt motto ”Tryggt och snyggt” till faktisk
verklighet. Vi vill att våra hyresgäster och kunder ska känna sig
stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel – och
över Huddinge.

Uppdraget som boendeutvecklare är både konsulterande och
stöttande med en hel del besök i de områden man ansvarar för,
men också praktiskt problemlösande.
– Vi genomför just nu en ”Boskola” där vi samlar invånarna i
ett område och bjuder in andra aktörer för att göra alla mer medvetna
om vad vi kan göra tillsammans. Brandkåren var här och
pratade om säkerhet. Nästa gång ska vi ha folk från soptömningen
här. Det är bra om alla förstår vad som händer om man till exempel
viker ihop och trycker in en pizzakartong i sopsuget. Hur
den viker ut sig igen och blir en propp i systemet, säger Månika
Pettersson.
– Våra hyresgäster vill bli hörda i vardagen och det är vi som
ska lyssna och se till att någonting blir gjort oavsett om det gäller
belysningen i garaget, önskemål om övervakningskameror, eller
projekt med stadsodling i våra parkområden.
– Som boendeutvecklare ska vi vara rustade för en snabb dialog
med dem.