Kyrktorgets nya landmärke – första steget till ett levande attraktivt torg

Kyrktorget kan i dag kännas lite folktomt, men det kommer att leva upp lovar kommunens planeringschef Filip Siewertz. Det första steget för att levandegöra torget är höghuset Kronhöjden.

Kyrktorget är Partilles centrumtorg som ligger precis där Allum köpcentrum ”landar” på norra sidan motorvägen. Ursprungsplanerna var att Allum skulle fortsätta kring Kyrktorget. Något som tagit tid och bidragit till tomma butikslokaler. Men nu börjar förutsättningarna komma på plats, och höghuset Kronhöjden är ett första steg i utvecklingen.

I affären som gjordes med kommunen 2004 ingick att fastighetsbolaget Steen & Ström, som äger Allum fick köpa fastigheterna runt Kyrktorget för att utveckla området. Sedan dess har fastighetsbolaget bytt ägare ett par gånger och någon utveckling av Kyrktorget har inte blivit av.

– Sedan förra året finns ett samverkansavtal mellan kommunen och fastighetsbolaget, säger Filip Siewertz som är kommunens planeringschef. Båda parter förbinder sig att bidra till ”ett levande, och tillgängligt centrum”.

– Ett av de första stegen för att levandegöra Kyrktorget är höghuset Kronhöjden med 74 nya bostäder som även har gym, café och vårdcentral. Ett landmärke som gör det än angelägnare att torget väcks till liv och att fastigheterna runt torget utvecklas med bostäder och verksam­heter, säger Filip Siewertz. Bland annat finns tankar kring att bygga bostäder ovanför Willys som ligger alldeles vid torget.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm