Lillsjön är NATUROASEN RUNT KNUTEN

LILLSJÖN ÄR NATURRESERVATET som finns runt
knuten och som redan är en oas för Upplands-
Bro-borna. Efter en upprustning har det dessutom
blivit tillgängligt för alla.
– Det finns mängder av spännande natur att
upptäcka i våra gröna oaser, säger kommunekologen
Johan Björklind Möllegård.

Med cykelavstånd från Kungsängen
centrum är Lillsjön redan välbesökt
och lockar hundratals badsugna
på soliga sommardagar. Här har
kommunen byggt tillgängliga torrtoaletter
som går att använda även vintertid.
Många har också upptäckt att det är
fint fiske här. För att fiskarna inte ska bli
skrämda av plaskande och lekande badgäster,
finns nu en fiskebrygga en bit från
badet. Observera att det krävs fiskekort
för att få fiska.
I anslutning till den redan populära
promenadstigen runt sjöarna har
kommunen byggt vindskydd och
grillplatser så att man kan grilla mer
kontrollerat och därmed minskar
risken för skogsbrand. Stallet som
finns i närheten har fått nya ridvägar
i anslutning till stallet, så att de
slipper använda motionsspåren för
ridning.
– Det vi har gjort är egentligen
att kanalisera olika
intressen så att fler kan trivas
och använda området,
säger Johan Björklind Möllegård.

Upplands-Bro är en relativt
liten kommun, men med ett högt
exploateringstryck; kommunen
växer med flest människor per
capita i hela landet år efter år.
Det kräver en omtanke om naturen
och att bevara grönområden
för framtiden.
Inom Upplands-Bro kommun finns
det tio naturreservat – varav sju som
kommunen förvaltar – som är skyddade
för att bevara naturen och friluftsmöjligheterna.
– Även om det byggs mycket, så bevarar
vi vår sköna natur. Det är därför som så
många trivs i Upplands-Bro och vill flytta
hit, säger Johan Björklind Möllegård.

Text: Cecilie Östby, Karta: Jonas Lundin