Björkris – Med plats för för livets alla äventyr

I NORRA DELEN AV KUNGSBACKA, med bara 20 minuters resväg till Göteborg
från Hede pendelstation och granne med Hede handelsområde, växer den naturnära
stadsdelen Björkris med ytterligare bostäder, skola, förskola, idrottshall,
motionsspår, parkstråk, service och lokaler för aktivitet och umgänge. Visionen är att
skapa en upplevelserik, naturnära och vardagssmart stadsmiljö där livets alla äventyr
känns nära och tillgängliga.

– Visionen för området bottnar i platsens fina
förutsättningar som tillsammans utgör en
perfekt grund för att få vardagslivet att fungera.
Den omkringliggande naturen, det strategiska läget
med närhet till stad, service, handel och kommunikationer,
berättar projektutvecklare
Annika Thörneby.
Första etappen av Björkris började byggas för cirka
tio år sedan och Trollängen Bostad var då en av flera
utvecklare. Det är i dag ett mycket omtyckt och välfungerande
område med 550 bostäder i olika upplåtelseformer
och typer. Målet har från början varit att
nyttja läget nära pendeltågstationen och skapa en helt
ny stadsdel med stark karaktär som också skulle få utgöra
stadens norra port.

Trollängen Bostad och Finja, som gemensamt utvecklar
den andra etappen, har en långsiktig syn på
områdets utveckling. Husen ska stå i generationer och
ska byggas med både omtanke och kvalitet. De planerade
cirka 800 bostäderna kommer att uppföras i en
tydlig kvartersstruktur som kopplas ihop med den första
etappen. Gator och parker kopplar även ihop det
nya området med Hede handelsområde, skogen och
pendeltågstationen. Det ska vara lätt att ta sig fram, gå
och cykla. Gator, parker och platser binder samman
kvarteren och är gröna, öppna och tillgängliga.
Grönskan ständigt närvarande. Insteget i skogen ska
kännas given med anlagda stigar upp till bästa utsikten.

Bebyggelsen är varierad och skiljer sig åt både när
det gäller utseende, boendetyp och storlek. Bostäder
för alla åldrar och skeden i livet. En varierad och omsorgsfullt
utformad arkitektur skapar en attraktiv boendemiljö
med en tydlig identitet.
Den nya etappen byggs på båda sidor Göteborgsvägen,
med en ny bro över ån som gör att de som
kommer att bo på den östra sidan bara har ett par kliv
till perrongen på Hede station. Den nya skolan, som
kommer husera upp till 700 elever ända upp till årskurs
9 samt en förskola för 200 barn, kompletterar den
befintliga skolan i etapp ett.
– Vi vill skapa en stimulerande och omväxlande
stadsmiljö, rik på intryck och upplevelser, säger Annika
Thörneby. Det blir en blandning av hyresrätter, bostadsrätter,
radhus och villor. Eftersom vi även har tillgång
till en stor del av skogen vill vi så klart nyttja och
tillgängliggöra den för såväl boende som besökare.

Just skogen och naturen som finns i områdets
omedelbara närhet är något som utvecklarna vill bevara
och ta vara på i stor utsträckning. Här planeras
skogslek, utsiktsplats, motions- och promenadstråk.
Det finns redan planer på att i tidigt skede anlägga en
tillfällig lekplats i skogsbrynet mellan etapp ett och
två. Här blir det möjligt att komma in i skogen, leka,
umgås och samtidigt ha den bästa utsiktsplatsen för
att följa byggnationen från start.
– Vi vill att känslan av naturen ska finnas igenom
hela området. Det ska vara enkelt att ta del av naturupplevelsen
i Björkris, oavsett ålder eller rörlighet. Det
ska vara äventyr för både stora och små upptäckare.
I projektlokalen som ligger vid torget i etapp ett
finns det möjlighet att ta del av planförslaget. Här
bjuds det också in till information och olika aktiviteter.
– Tanken är att lokalen ska fungera som en mötesplats
där vi får möjlighet att träffa människorna som på
olika sätt berörs av den här utvecklingen. Vi har bland
annat haft informationsträffar tillsammans med kommunen
och arkitekterna. Häromveckan arrangerade vi
en skogspromenad med guide där intresserade fick
möjlighet att tillsammans med oss hitta de bästa stigarna.
Det var otroligt lyckat, med härligt höstväder och fika
på bästa utsiktsplatsen, säger Annika Thörneby.
– Det är ju så här man vill bo. Vi vill ju alla ha en
bra bostad, trygghet, bra skolmöjligheter för våra barn,
vackra naturomgivningar och ändå bra kommunikationsmöjligheter.
Björkris är ett sådant område, summerar
Anders Börjeson, vd för Trollängen Bostad.