Vi satte ner foten och går vidare på klimat­smartare betong

– Oceanhamnen i Helsingborg är en spännande och expansiv plats, säger Tony Petäjä, som är affärsutvecklare på Nordr. Här ska Nordr bygga 50 lägenheter med stort fokus på hållbarhet. (Foto: Rickard Johnsson, Studio E)

När vi bygger vill vi att det ska vara behändigt, tåligt och inte kosta så mycket. Betong, brukar det bli då. Åtminstone när vi behöver markmaterial till torg, gångbanor och nya platser i staden. Betong är bra ur den aspekten: den uppfyller det vi vill, sett till bara oss här och nu. Men – för klimatet kostar det desto mer.

Alfred Nerhagen på stadsbyggnadsförvaltningen tänkte att det här borde vi kunna göra bättre. Tänkt och gjort! Vi utmanade betongbranschen att ta fram markplattor med ett lägre klimatavtryck. Och ett företag svarade. Tillsammans med det har vi nu tagit fram en betongplatta med 20 procent mindre utsläpp i tillverkningsfasen jämfört med en vanlig betongplatta. Utöver det har vi även tagit hänsyn till transporter, dimensionering och fysisk hållbarhet för att minska klimatbelastningen ytterligare.

Plattan heter Siena 233 Eklöv och du känner igen den på lövet av Helsingborgs stadsträd som är tryckt i ytan. Under hösten 2020 läggs den i Grönkullaparken och på gångbanor i och kring Drottninghög.

Text: Sofia Arleon