Allt som byggs går åt

Johan Haglund

– Det är ett enormt tryck på bostadsfronten, både att vilja bosätta sig och att bygga. Allt som byggs och alla tomter säljs på en gång, framförallt runt Ekerö centrum och det så kallade tätortsbandet där vi fokuserar utbyggnaden.

Det säger Johan Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef på Ekerö kommun. Målet är att skapa 140 bostäder per år. Fokus ligger på småhus, villor och radhus, där det råder störst efterfrågan. Viljan att även ta fram flerbostadshus såväl bostadsrätter som hyresrätter finns dock också där. Redan under året dras flertalet byggprojekt igång, däribland ett 70-tal tomter i Skomakartorp och Troxhammar, belägna inom tätortsbandet.

Ett annat aktuellt projekt gäller Jungfrusunds sjöstad – ett attraktiv sjönära område som ska lyftas med cirka 100 nya bostäder, lokaler för kontor och handel samt ett utbyggt gång- och cykelnät. – Att folk vill bo och verka på Ekerö är inte alls förvånande. Det är nära till naturen och till vattnet var man än befinner sig, samtidigt nära till Stockholm, påpekar Johan Hagland.

Det största byggprojektet, även det i anslutning till tätortsbandet, är området Ekerö strand. Ett gammalt industriområde, strax nedanför centrum, som nu står inför en rejäl omvandling. Här planeras för upp till 470 lägenheter, en förskola, restaurang samt en strandpromenad och småbåtshamn.
– Det här är ett område som kommer att växa fram etappvis och hänger ihop med att vi får nya och bättre trafiklösningar i kommunen. Vi siktar på byggstart redan 2017.

Inte så långt från Ekerö strand tar kommunen ett samlat grepp för att höja kvaliteten på Ekerö centrum. Ambitionen är att skapa en ny gågata, ge plats för nya bostäder, handel, service och butiker. Exempelvis en större livsmedelshall.
– Det här kommer att ge ett rejält uppsving på handeln. Målet med centrumutvecklingen är att man inte ska behöva åka iväg för att göra sina inköp, anser Johan Hagland.

Redan idag pågår en utveckling av Ekerö centrum. Det rejäla lyftet kommer först när SL:s bussdepå flyttas till södra Färingsö, vilket kommer attske med start 2017–2018. Bussdepån är nyckeln som gör plats för centrumsatsningen.
– För varje år som går kommer man att kunna se hur centrumet blir mer levande och får mer puls.

2020 är målåret då vi verkligen ska kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt och blomstrande centrum för alla som bor och verkar här på Ekerö, säger Johan Hagland.

Text: Per-Åke Hultberg • Foto: Oskar Kullander