Vi vill vara en del av Sundsvalls framtid

Peab SundsvallAtt det har byggts en ny europaväg förbi Sundsvall har nog
inte undgått någon. Den nya delen E4 syd mellan Myre –
Skönsmon ingår i det efterlängtade projektet ”Förbifart
Sundsvall”. Den delen har Peab byggt och projektet består
totalt av 1,7 mil väg inklusive 26 broar.

– Det har varit en otroligt spännande
utmaning för oss att ha
varit delaktiga i det största vägprojektet
på decennier i den här regionen. Ett
vägprojekt som innebär en tidsbesparing
på hela 20 minuter för trafikanterna.
Framförallt kommer det att vara
en del i det nya Sundsvall som nu
växer fram och som kommer att påverka
livet för oss Sundsvallsbor under
en lång tid framöver, säger Jörgen
Eriksson, regionchef på Peab.
Han berättar att Peab nu har ett
fortsatt funktionsansvar för hela vägområdet
i 20 år framöver.
– Det innebär att vi under den tiden
ska sköta all drift och underhåll från
trafikplats Myre söder om Sundsvall
fram till nya bron. Ett så långt åtagande
är så vitt jag vet unikt i landet.

Men vägprojektet betyder mer än
bara tidsvinster. Följden blir nya trafikflöden,
nya infrastrukturlösningar
och möjligheter för nya etableringar
och bostadsprojekt.
– Sundsvall är inne i en positiv trend
och kan nu börja växa, även befolkningsmässigt.
Åtskilliga miljarder ska
investeras under de närmsta åren. Det
är jätteintressant och vi på Peab vill
självklart vara delaktiga i utvecklingen
av Sundsvall, säger Jörgen Eriksson.

Redan är stora bostadsprojekt på
gång. Norra Kajen i Sundsvall håller
just nu på att omvandlas från industrimark
till en attraktiv del av innerstaden.
Här har Peab innan bostadsbyggandet
tagit fart byggt nya kajer
och sanerat intilliggande mark. Förhoppningsvis
kan det i ett senare
skede också bli fråga om att bygga
bostäder, antingen på entreprenad eller
i egen regi. Men Peab bygger så
mycket mer, just nu ett helt nytt sågverk
i Tunadal, på uppdrag av SCA.
– Vi vill givetvis vara med och bidra
med samhällsbyggandet i Sundsvall
och i de kommande stora investeringsplanerna
för regionen, avslutar
Jörgen Eriksson.