Airport City Stockholm – Sveriges nya stad

Airport City StockholmI takt med att globaliseringen ökar reser människor allt mer. Flygplatser är därför
de nya naven för tillväxt och arbetstillfällen. Här möts människor för att göra affärer
och utveckla framtidens tjänster och produkter. Det gäller inte minst storflygplatsen
Arlanda – där Sveriges nya stad växer fram.

År 2030 kommer 50 000 människor att jobba i Airport City Stockholm. De kommer
att ha 20 minuter till Stockholms city och 20 minuter till Uppsala. Med hela Sverige
och resten av världen runt hörnet är läget svårslaget.

Stadens citykärna utvecklas i nära anslutning till flygplatsens terminaler. Ett nytt
kontorshus har påbörjats och inom kort byggs ett nytt hotell. I planerna finns en
urban stadsbebyggelse präglad av oaser i form av parker och gröna stråk.

Stadens yttre delar expanderar snabbt och nya verksamheter står i startgroparna.
En ny stadsdel öppnar under året. Möten, forskning och teknologi står i fokus för
att möta morgondagens behov.

I Sigtuna kommun byggs en mängd nya bostäder för att möta den växande efterfrågan
som den nya flygplatsstaden skapar.

Välkommen till en ny stad i Sigtuna kommun!
airportcitystockholm.com

Sigtuna