TT-Lines nybygge i trafik 2022: ”Den miljövänligaste ropax-färjan i Östersjön”

TT-Line har mycket höga miljöambitioner och arbetar aktivt med sina sju färjor, som samtliga har avgasreningssystem som lever upp till alla lagkrav och gränsvärden. Även i fråga om komfort, avkoppling, shopping och matupplevelser är det hög klass som gäller.

Som marknadsledande transportör i södra Östersjön går TT-Line i bräschen med fokus på ständig teknikutveckling, kundernas reseupplevelser och inte minst, med ett stort miljöengagemang. Det senare är högaktuellt med bygget av ett helt nytt fartyg som utrustats med den senaste miljötekniken inom sjöfart.

Det nya fartyget bygger på det framgångsrika Green Ship-konceptet och är anpassat för att transportera 800 passagerare och mer än 200 lastbilar. Det byggs just nu, är 230 meter långt, 31 meter brett och kommer i trafik 2022.

– Det är vår framtidsvision som nu blir verklighet. Det är det absolut senaste inom sjöfart och ett fantastiskt tillskott till vår flotta, säger Anette Wugk, HR manager och pressansvarig på TT-Line.

För att säkerställa ren luft till sjöss och i hamnar har TT-Line valt flytande naturgas, LNG, som bränsle. Som pionjär i södra Östersjön sätter bolaget därmed en ny standard.

LNG är, som Anette Wugk förklarar, det för närvarande mest optimala marina bränslet. Det innebär att partikelutsläppen av exempelvis svaveloxider minskar med 98 procent, kväveoxider med 82 procent och koldioxid med 22 procent. Lastning och lossning vid hamnarna blir dessutom effektivare, särskilt för fraktenheter.

I fråga om höga miljöambitioner är den befintliga flottan inget undantag. TT-Line arbetar mycket aktivt med sina sju färjor, som samtliga har avgasreningssystem som lever upp till samtliga lagkrav och gränsvärden. Det kontinuerliga teknik- och miljöarbetet har för övrigt belönats med ett flertal utmärkelser.

– Miljöaspekten gäller givetvis hela reseupplevelsen som med det nya fartyget tar stora kliv framåt, säger Anette Wugk. I princip allt ombord är miljöanpassat med till exempel laddstationer på bildäck, optimerat värmesystem i hytterna och ledbelysning på hela fartyget. Även i fråga om komfort, avkoppling, shopping och matupplevelser är det högsta klass som gäller.

– Vi är ju med våra fartyg porten till semestern ner till kontinenten för väldigt många. Vi vill därför erbjuda en härlig känsla av frihet och glädje redan ombord och det gäller självklart alla våra fartyg, betonar Anette Wugk.

Att TT–Line har dagliga avgångar som förbinder Trelleborg med de största tyska Östersjöhamnarna, Travemünde och Rostock, är nog känt för de flesta. Här är TT–Line marknadsledande, både inom frakt- och passagerartransporter.

Bolagets två andra destinationer är förhållandevis nya men har växt enormt och har stor efterfrågan från våra kunder. Linjen till polska hamnen Swinoujscie startade 2013. Det senaste tillskottet, den litauiska hamnstaden Klaipeda har trafikerats i tre år.

– Vi har sammanlagt 17 avgångar per dag från Trelleborgs hamn. Det gör oss till den i särklass största transportören i södra Östersjön för färjetrafik till kontinenten. Vi når med våra fyra destinationer olika korridorer i Europa, hela spannet från öster till väster.

Fakta TT-Line

• Erbjuder snabba, gröna och prisvärda förbindelser över Östersjön mellan Tyskland, Polen och Litauen med den svenska knutpunkten Trelleborg.
• Har för närvarande sju moderna ropax-färjor som årligen transporterar 900 000 personer, 180 000 personbilar och 400 000 lastbilar.
• Fartygen har rymliga hytter, restauranger/cafeterior med havsutsikt, och integrerade SEA & SAVE-Boardshops med ett stort sortiment av varor.
• TT-Lines teknik- och miljöledning har tilldelats ett flertal olika priser, Bland annat för konceptet ”Green Bridge”. Har minskat utsläppen av miljöföroreningar genom att installera dieselelektriska driftsystem.
• Ett nytt fartyg byggs just nu som med nytt bränsle – LNG – innebär en helt ny standard i fråga om miljörening inom sjöfarten.