VIKTIGT MED FLER TJEJER I TEKNIKBRANSCHEN

SARA MILL ÄR projektledare på Fibras utvecklingsavdelning.
Flera projekt är på gång just nu, berättar hon. Det största på
uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås stad.

– IT-användningen förändras ju hela tiden.
Det gör att det är helt andra krav i
dag än för bara fem år sedan, säger Sara
Mill som leder och planerar ett projekt
som totalt omfattar 120 skolenheter.
Syftet med projektet är att bygga ut,
förbättra och modernisera alla trådlösa
nät i stadens samtliga förskolor, grundskolor
och gymnasium.
Projektet startade i slutet av 2016 och
Sara räknar med att de ska vara färdiga
vid halvårsskiftet 2018. Just nu är åtta av
företagets tekniker engagerade, både
kommunikationstekniker och optotekniker.

 ETT ANNAT PROJEKT som Sara Mill
gärna lyfter fram går under namnet
”Teknikbussen”. Projektet är initierat och
leds av ”Jobba i Västerås” och syftar till
att locka tjejer till teknikyrken genom arbetsplatsbesök
på olika teknikföretag.
Vid två tillfällen har Sara och en kvinnlig
kollega tagit emot en grupp tjejer för
halvdagsbesök, första gången från gymnasiet,
den andra från högstadiet.
– Det finns så många fördomar mot
teknikyrken bland tjejer. Det vill vi försöka
avdramatisera genom att berätta vad
man gör på ett teknikdrivet företag och
om hur det är att jobba med teknik, säger
Sara och betonar hur inspirerande det var
att ta emot tjejerna.
– De visste inte så mycket om teknikyrken,
men var samtidigt nyfikna och
ställde många frågor. Jag är övertygad
 om att projektet skapat ett större intresse
för teknikjobb bland unga tjejer här i
Västerås. Det är jätteviktigt. Vi behöver
verkligen bli fler, säger Sara Mill.

SJÄLV ÄR HON UTBILDAD systemvetare
med kandidatexamen i systemvetenskap
vid Örebro universitet. Hon har sedan
även läst IT-ekonomi på Mälardalens
högskola vilket gav en kandidatexamen i
företagsekonomi.
– Vi vill sprida kunskapen hur kul det
är att jobba med teknik. Det händer någonting
nytt hela tiden. Tekniken går hela
tiden framåt, det stannar aldrig av. Det är
omväxlande och blir aldrig tråkigt. Det
gäller verkligen även här på Fibra. Våra
uppdrag och det vi levererar är väldigt
omväxlande. Internet är idag ett måste
och att vara med i den fortsatta utvecklingen
är att vara en del av framtiden. Det
är superintressant.