VI VILL SE FLER KVINNOR I BYGGBRANSCHEN

DET VAR KARL-ERIK
Erlandsson som startade
Erlandsson Bygg på 50-talet i
Kungsbacka. Sedan dess har
det familjeägda företaget vuxit
rejält och finns över en stor del
av landet. Att få in fler tjejer i
företaget är en målsättning.

Byggbranschen har alltid varit en
mansdominerad värld, och så är
det fortfarande – men mycket har
blivit annorlunda de senaste åren
och fler kvinnor välkomnas. Inte
minst hos Erlandsson Bygg.
I företagets vision nämns ledorden
Närvaro, Långsiktighet och
Bredd. Just bredd kan betyda mycket,
till exempel bred byggkompetens
inom flera områden.
Bredd kan även betyda att medarbetarna
både är män och kvinnor i
olika åldrar, med olika bakgrund
och erfarenhet.
– Att vara en ”Erlandsonnare”
innebär att vi med våra olika personligheter
tar ansvar för lagbygget
som är en förutsättning för ett välfungerande
företag, säger Mikael
Nykvist, som är chef för Skövdekontoret.
Då är det för oss självklart
att medarbetarna är av båda könen.
På företagets kontor i Skövde arbetar
Fredrika Lundberg och Sofie
Kaiberger, båda entreprenadingenjörer,
samt Krystyna Johans son som är
inköpare.
– Hur det är att vara tjej i en mansdominerad
bransch som den här,
beror på var i produktionen man
jobbar, säger Fredrika Lundberg. De
flesta av oss finns på tjänstemannasidan.
Men på en byggarbetsplats är
det skillnad.

Sofie Kaiberger har erfarenhet
som arbetsledare ute på byggarbetsplatser.
– Där fanns länge ett gammalt
mansdominerat synsätt kvar. Men
den mentaliteten verkar försvinna
mer och mer, och jag har i stort sett
bara positiva erfarenheter av att vara
ute i produktionen.
Krystyna Johansson kommer ursprungligen
från Polen och har andra
erfarenheter. Hon kom till
Sverige för fjorton år sedan.
– I Polen är det inte många kvinnor
som jobbar inom byggbranschen, så
det är stor skillnad mot Sverige. Här
har man kommit mycket längre när
det gäller jämställdheten.

Hur ser intresset ut för kvinnor
att söka sig till byggbranschen?
– Vi är ju inne i en extrem högkonjunktur,
säger Fredrika Lundberg.
Det byggs överallt, och inte minst
här i Skövde. Därför är det ett sug
efter arbetskraft, och jag tror att vi
kommer att se fler tjejer som söker
sig hit efter byggingenjörsutbildning.

Märker ni av ett ökat intresse
här på Erlandson Bygg?
– Definitvt, säger Fredrika Lundberg.
Vi ha många förfrågningar både
från tjejer och killar som går på byggteknisk
linje och vill ha praktik.
– Det är en målsättning här på
Erlandssons, att få balans i rekryteringen,
säger Sofie Kaiberger.
– Det intressanta i det här jobbet
är att vi är med hela vägen i projektet
– från att vi fått uppdraget av till exempel
kommunen – till kontakt med
arkitekter, kostnadskalkylering och
inköp – ja hela vägen tills uppdraget
är klart, säger Fredrika Lundberg.
Alla tre är överens om att man behöver
locka fler kvinnor till byggbranschen,
och ingen av dem ångrar
för en sekund att de valde de
jobb de har i dag.