Vi driver forskningen framåt – gör det du också!

Clinical Trial Consultants AB
utför kliniska studier och är
specialister på studier i tidiga
faser (0-II). Vårt mål är att förenkla
klinisk och translationell forskning
genom att erbjuda kostnadseffektiv
rådgivning, genomförande och rapportering
av kliniska studier. Vårt huvudkontor
och två kliniker ligger i
Uppsala, på Akademiska sjukhuset
ingång 85 och ett stenkast därifrån, i
Science Park. Totalt utgörs klinikerna
av 28 bäddar, varav 12 är sjukhusbäddar
i en first-in-man-godkänd forskningsenhet.
Vi har även en mindre
klinik i Linköping och ett kontor i
Lund.

Vad innebär det att vara forskningsperson
i era studier?
Alla våra studier är godkända av
Etikprövningsmyndigheten
och Läkemedelsverket
och vår absolut högsta
prioritet är alltid forskningspersoners
säkerhet. Hos oss pågår många olika
typer av studier med allt från probiotikaprodukter
till nya läkemedel t ex
mot diabetes eller KOL. Som forskningsperson
är du med och driver
forskningen framåt, vilket i framtiden
kan komma att främja andra och till
och med rädda liv.

Vilka har möjlighet att delta?
Det beror på studien! Som forskningsperson
hos oss har du möjlighet
att delta både om du är frisk eller har
en sjukdom. Inför varje studie så specificerar
vi vilka kriterier du behöver
uppfylla för att kunna delta och på så
vis driva forskningen framåt. För att
nya behandlingar ska kunna utvecklas
är det kritiskt att personer ställer upp
och testar preparaten.

Hur är det att jobba hos er?
Hos oss jobbar biomedicinare,
sjuksköterskor, undersköterskor, läkare,
farmaceuter och andra med
medicinsk bakgrund, såväl som administrativ
personal och statistiker. Våra
värdeord är gemenskap, respekt, engagemang
och professionalitet. Det
är viktigt att våra medarbetare trivs på
sitt jobb; det är då vi tillsammans kan
skapa livsomställande förändring inom
vård och hälsa. Det är våra medarbetare
som tillsammans bygger
Clinical Trial Consultants AB och vi
tror på en arbetsplats fylld med värme,
transparens och flexibilitet – ett
ställe som är öppet för anpassning av
nya innovativa tekniker på ett högkvalitativt
sätt.