VI BYGGER LUNDS FRAMTID

Kämnärsrätten hör till AF
Bostäders största sammanhängande
studentområde vid sidan av
Delphi. Nu har det börjat rivas för
att ge plats åt fler och bättre bostäder
för Lunds studenter. Första
etappen kallas Proto.

Kämnärsrätten är ett studentområde
på Norra Fäladen,
men fyrklöverhusen från
60-talet har gjort sitt. De passar
inte i den moderna studentstaden.
De var till och med temporära redan från
början, en tillfällig lösning som blev permanent
när bostadsbristen blev ett faktum.
Under årens lopp har AF Bostäder
renoverat, gjort underhåll och insatser
som inte längre kan motiveras i förhållande
till kostnader. Nu rivs fyrklöverhusen
för att bereda plats för nya bostäder.
– Nu ger vi utrymme för 1 500 bostäder
i stället för de 700 som finns i dag, säger
Kristina Bondesson, byggprojektledare.
Den första etappen, blir ett kvarter
med bara bostäder, men det planeras
även för ett kvarter tillsammans med
Lundafastigheter med både skola, förskola
och bostäder. Nu blir det en ny
skola och förskola där, i två respektive
ett plan, med studentlägenheter ovanpå,
i tre respektive fyra plan.
– Inom området som helhet blir det
hus med mellan tre och tio våningar,
och det är mycket spännande att få arbeta
med så stora sammanhängande
delar inom ett redan befintligt bostadsområde,
säger Kristina Bondesson.

– Kämnärsvägen, en liten gata som
går genom området, blir nu kvartersmark
så att vi till exempel kan arbeta
mer med utemiljön där.
Byggtiden är lång och de som nu bor
i de gamla husen ska evakueras men
eftersom det är studentbostäder finns
det redan en naturlig avflyttning och omsättning.
Evakueringen sker varsamt
och i en sådan takt att rivning
inte sker onödigt tidigt.
Första inflyttningen i de nya husen
beräknas bli till hösten 2018 och därefter
i etapper.