Veidekke Bostad håller skärpan i Lund

Veidekke Bostad förverkligar
människors bostadsdrömmar och
utvecklar därigenom framtidens
samhällen. Och självklart väljer de
att ha sitt regionkontor i Lund.
– Vi kastade oss rakt in i Lund
för tolv år sedan och trivs väldigt
bra i den innovativa miljön. Här
finns en koncentration, en dynamik
och ett tryck som inte går att
kopiera, säger Peter Hedegaard,
Affärsutvecklare
på Veidekke

Att Veidekke Bostad är ett
norskt företag märks kanske
framför allt genom att deras
koncernspråk är norska och ett av
deras värdeord som präglar arbetet
är ordet grensesprengende. Någon
exakt svensk motsvarighet till ordet
finns inte; det närmaste svenska ordet
skulle vara banbrytande. I praktiken
innebär det att alla projekt och
aktiviteter som de ger sig in i vägs
mot ordet: På vilket sätt är detta projekt
grensesprengende?
– Generellt lägger vi alltid extra
kärlek vid gestaltningen. Vi tänker på
hur det ska vara att gå omkring i det
framtida Lund. När våra hus har stått
här i tio år ska vi fortfarande vara
nöjda, säger Peter Hedegaard.
Det var ingen tvekan om att regionkontoret
skulle finnas i Lund. Samarbetet
med kommunen fungerar väldigt
bra och här finns närhet till innovation
och nytänkande som passar väl
in på det grensesprengende som
Veidekke Bostad vill uppnå.

Samarbetet med kommunen är oerhört
viktigt. Vi jobbar aktivt med att
delta i tävlingar om markanvisningar
som kommunen utlyser. Men lika
viktigt är det att vara proaktiv och
själva driva fram projekt.
– Vi tar tillvara visionen från kommunen
och hittar nya infallsvinklar
för att förändra staden. Det är då det
blir riktigt spännande, säger Peter
Hedegaard.
Förutom rena bostadsutvecklingsprojekt,
arbetar Veidekke Bostad i innovationsprojekt
för att vara med och utveckla
framtidens hållbara samhälle.
Ett av några pågående projekt finns
på Brunnshög. Projektet har utvärderats,
tilldelats och delvis finansierats av
VINNOVA. Arbetet leds av ”Bridge the
gaps” tillsammans med Lunds Kommun
och WSP med deltagande från
Veidekke Bostad, Serneke, Sensative.
Projektet syftar till att möta samhällsutmaningen
med bristande tillit
och trygghet i storstäders ytterområden
genom att utveckla verktyg som
kan användas i tät stadsbygd för att
förbättra social sammanhållning och
trygghet.
Det nya är att stadsdelens centrala
del ses som en helhet där fastighetsgränsernas
roll för användarna minskas.