Vårt mål är att rädda liv

Saab CBRN– VI JOBBAR MED CBRN, säger
Nils-Erik Lindblom, som om det
vore den enklaste och mest
självklara arbetsuppgiften i
världen. Det kan vi omgående
konstatera att det inte är, däremot
kanske en av de viktigaste.

CBRN står för kemiska, biologiska,
radiologiska och nukleära hot.
Och för att hantera den typen av
hotbilder, det vill säga att identifiera,
analysera och avvärja dem, krävs
avancerad teknisk kompetens och utrustning.
– Det är det vi jobbar med, säger
Nils-Erik Lindblom, som är
försäljningsdirektör på försvars-
och säkerhetsföretaget
SaabSaab i Östersund.
Stadens alla regementen
må vara nedlagda,
men kompetensen
finns onekligen
kvar i de företag
som verkar inom
försvars- och säkerhetssektorn. Dit hör
Saab som med sina cirka 300 anställda i
Östersund är en av stadens största privata
arbetsgivare. Ett tiotal av dem är
specialiserade på CBRN, där Saab är en
av världens ledande systemintegratörer.
– Vår uppgift är att designa och utveckla
kundanpassade system, produkter
och tjänster med syfte att öka försvarsförmågan
inom CBRN. Det är ett
kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete
där vi successivt tagit fram
lösningar som blivit alltmer intressanta
även på en internationell marknad.
Huvudprodukterna är ett automatiskt
varnings- och rapporteringssystem, samt
provtagningsutrustning för att utföra
analyser och säkra bevis i områden som
förorenats av strålning, biologiska- och
kemiska ämnen.

Utöver Försvarets Materielverk, Försvarsmakten
och MSB, finns idag ett
15-tal internationella kunder i Europa,
USA och Asien. Under 2015 levererades
även ett antal system till en stor
kund i Mellanöstern.
– Det är ingen tvekan om att de ökade
terrorhoten innebär ett större behov av
våra produkter och tjänster. Vi ser att så
snart det händer något i världen så får vi
genast fler förfrågningar, berättar Nils-
Erik Lindblom.
Ytterst handlar det alltså om att ta fram
system och produkter med syfte att skydda
både civilbefolkning och militära enheter
från CBRN-händelser. Det kan vara
alltifrån övervakning, att med indikeringsinstrument
känna av eventuell förekomst
av exempelvis ett kemiskt ämne,
till att hitta källan och sedan försegla och
frakta bort det aktuella ämnet. Samtidigt
spärra av och evakuera de människor som
drabbats och slutligen sanera området.
Det vill säga hela kedjan.
– Det här är ett svårt och komplicerat
område, samtidigt väldigt spännande där
vi oftast befinner oss i teknikens framkant.
Att vi härifrån Östersund kan påverka
och minimera hotbilder runt om i
världen och ytterst rädda liv, känns oerhört
inspirerande, avslutar Nils-Erik
Lindblom.