Välkommen till en riktig stad med nära till allt

SEva Assarum och Jessica CarlssonI Arvika fi nns både stadens puls och naturen inpå knuten. I centrum
blandas krogar och caféer med små unika butiker och torghandel.
Musik, konst och konsthantverk präglar det kulturella utbudet. I kommunen
fi nns 365 sjöar och ett stort naturreservat för vandring och
vildmarksliv.

Eva Aasum är turistchef och
Jessica Carlsson är centrumutvecklare
i Arvika. De vet det
mesta om vad som finns att se och uppleva
i staden med omnejd.
– Det finns så mycket som är bra med
Arvika, säger Eva Aasum. Men jag
skulle främst vilja framhålla musiken,
konsten och konsthantverket. Arvika är
ingen stor stad, men en stor kulturstad
med musikhögskola, konstmuseer och
en stark konsthantverkstradition.
Jessica Carlsson tycker att närheten
är det bästa med Arvika.
– Det är nära till allt och det händer
väldigt mycket, till exempel Hamnfest,
hantverksmässa, Gammelvala, konserter
och många idrottsevenemang. Vi vill
skapa mötesplatser där människor träffas
och umgås i stadskärnan. Under hela
året har vi även en mycket uppskattad
torghandel två dagar i veckan. Däremot
har vi inga shoppingcenter som många
andra städer, vi satsar hellre på stadskärnan
– en riktig stad.
Eva Aasum fortsätter på temat närhet
och betonar närheten till två storstäder
via direktförbindelsen med tåg, Stockholm–
Oslo.
– Och så närheten till naturen – alla
sjöarna och ett naturreservat med 30 mil
vandringsleder.