Vad händer just nu på Lovö?

Byggandet av trafikplatserna på
Lovö, vid Edeby och Tillflykten
beräknas starta under slutet av
året. Men förarbetet med Ekerö
kommuns båda anslutningar till
Förbifart Stockholm pågår för fullt
med bland annat sprängningsarbeten.

Det handlar om att spränga ut så kallade
förskärningar, 150 meter långa schakt ner
till arbetstunnlarnas botten på cirka 15
meters djup. Preliminärt ska det arbetet
vara klart i mitten av sommaren. De båda
arbetstunnlarna kommer att
drivas i lutning ner till nivån
för Förbifart Stockholms huvudtunnel,
som på sina håll
går 60 meter under marknivån.
Samtidigt pågår arbetet
med att bygga transportband
för transport
av bergmassor samt de
två tillfälliga hamnarna
på norra och södra
Lovö.

Källa: Trafikverket.se