Ultraviolett ljus för ett säkrare dricksvatten

Bodil WidellJust nu bygger Norrköpings Vatten
och Avfall en anläggning för behandling
av dricksvatten med ultraviolett ljus
vid Borgs vattenverk. Målet är ett säkert
vatten även i framtiden.

Under våren 2017 kommer den nya anläggningen
att vara i gång på Borgs vattenverk.
Den nya anläggningen är en
storsatsning på flera miljoner och en av
flera åtgärder som görs för att förbättra
kommunens största vattenverk.
– Vi har redan idag ett jättebra
dricksvatten i Norrköping, men genom
att använda ultraviolett ljus säkrar vi
en bra kvalitet på vattnet även i framtiden,
säger Bodil Widell, enhetschef för
labb och utveckling på Norrköping Vatten
och Avfall.
Ultravioletta strålar är osynliga för
ögat men stoppar effektivt tillväxten
av bakterier och virus. Att rena vatten
med ultraviolett ljus är inte en ny teknik.
Den finns idag på flera håll i Sverige
och flera kommuner installerade
sådana anläggningar efter magsjukeutbrottet
som orsakades av parasiten
Cryptosporidium i Östersund 2010, då
omkring 30 000 personer drabbades.
– Ultraviolett strålning är mycket effektiv
mot just parasiter och förstärker
de skyddande barriärer, som idag finns
vid vattenverket, förklarar Bodil Widell.
Sedan tidigare finns UV-anläggningar
vid bland annat Åby, Simonstorp,
Kvarsebo och Gruvstugans vattenverk.
Att Borgs vattenverk, som är det största
verket, nu följer efter innebär att kvaliteten
på allt dricksvatten i Norrköping
är säkerställt för framtiden när det gäller
bakterier och parasiter.