Truckstop snart verklighet med kapacitet för uppåt 70 långtradare

 

Truckstopp VästeråsPlanerna på ett Truckstop i utkanten
av Västerås håller nu på att
förverkligas. Det vill säga en stor
lastbilsparkering med intilliggande
servicefunktioner, drivmedel
och restaurang.

Bygget av själva parkeringsytan
pågår nu för fullt i Gilltuna, vid
västra utfarten i riktning mot
Göteborg, ett samarbetsprojekt
mellan Västerås
stad och Arvergruppen som
bygger anläggningen.
– Att erbjuda den här möjligheten
stärker Västerås som
logistikstad, säger Göran
Arver, som väckte idén efter
att ha sett hur behovet av en
stor lastbilsparkering vuxit
fram. I det här fallet med en
kapacitet på uppåt 70 långtradare.
Konceptet inkluderar en
inhägnad och kameraövervakad
säkerhetsparkering, även en öppen
parkeringsdel, dusch och toaletter, dessutom
drivmedel och mat. Just nu pågår
förhandlingar om den tänkta serviceanläggningen.

Målet från stadens sida har länge varit
att styra upp parkeringssituationen för
just lastbilar i och runt Västerås, berättar
fastighetsnämndens ordförande Magnus
Edström (MP). Det är många som parkerar
på gatorna, lite hur som helst, här och
där, och inte minst i Hacksta.
– Därför känns det väldigt
bra, betonar han, att snart
kunna hänvisa ett stort antal
lastbilar till en och samma
plats som dessutom erbjuder
säkerhetsparkering och annan
service.
Visst det har tagit tid, erkänner
han, men det har också
varit angeläget att hitta rätt
upplägg. Det finns alltid risk
att stora ödsliga parkeringsplatser
annars blir ett tillhåll
för ljusskygg verksamhet.
Erfarenheter har därför hämtats från
Örebro som har en liknande anläggning. I
övrigt finns egentligen inga referensobjekt
att hitta i Sverige. På kontinenten däremot
är så kallade Truckstop en vanlig företeelse.
Och i fråga om just säkerhetsparkering
är England det stora föregångslandet.
– Med det här upplägget känner vi oss
trygga och jag är övertygad om att vi tillsammans
med Arvergruppen hittat en riktigt
bra lösning, avslutar Magnus Edström.
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: iStockphoto