Så ska Järfälla bli ännu tryggare

Tryggare JärfällaAlexander LejonrikeI Järfälla ska du kunna känna dig
trygg och trivas. Därför gör nu
kommunen, polisen och enskilda
eldsjälar gemensamma insatser
för att öka Järfällabornas trygghet.

För ungefär ett år sedan gav sig representanter
från Järfälla kommun
ut för att träffa Järfällaborna. Tanken var
en medborgardialog för att söka svar på
vad man tycker kan bli tryggare i just sitt
eget område. Resultatet av arbetet har
mynnat ut i en samverkansöverenskommelse
med polisen och medborgarlöften
tillsammans med polisen och SL.
– Vi har tagit ett helhetsgrepp och lyssnat
på Järfällaborna för att undersöka vad
som uppfattas som tryggt och otryggt,
säger Alexander Lejonrike, trygghetssamordnare
på Järfälla kommun.
Trygghetsarbetet innebär ett samarbete
mellan de boende i Järfälla, polis,
brandkår, företrädare för lokala föreningar,
"Järfällaandan"näringsliv och bostadsföretag.
Målet är helt enkelt att tillsammans öka
Järfällabornas trygghet.
– Vår upplevelse av trygghet kan vara
avgörande för om, hur och när vi förflyttar
oss i vår kommun. Det kan påverka vilka
aktiviteter vi deltar i, hur vi mår och hur vi
umgås med andra människor på offentliga
platser, säger Alexander Lejonrike.
Han berättar att kommunen gör en hel
del fysiska satsningar i den offentliga
utemiljön för att skapa trygghet och minimera
otrygghetskänsla. Det kan handla
om åtgärder kring belysning, mot klotter
och annan skadegörelse, för grönska,
gång- och cykelbanor. Forskning pekar
nämligen på att en ljus och fin stad också
är en trygg stad.

En viktig trygghetsåtgärd är att företrädare
för polisen, kommunen och andra
organisationer befinner sig på plats
och är på de platser som kan uppfattas
som otrygga. Förutom polisens patruller
rullar den så kallade Grannstödsbilen
runt i kommunen. Genom sin närvaro,
synlighet och rapportering hjälper den
till att förhindra brott och skapa trygghet.
Även så kallade fältsekreterare,
trygghetsvärdar och nattvandrare, rör sig
runt i Järfälla och är oftast på plats i
Jakobsberg där flest ungdomar samlas
på fredags- och lördagskvällar.
– Genom att dessa finns ute i Järfällas
olika områden bidrar de till ett tryggare
område att vistas i. Deras närvaro är inte
bara brottsförebyggande utan också viktig
för att knyta kontakter, inte minst till
ungdomar, säger Alexander Lejonrike.
Som ytterligare ett led i Järfällas trygghetsarbete
håller Alexander Lejonrike,
tillsammans med kollegor, just nu på att
bygga upp konceptet ”Järfällaandan”, ett
nätverk av goda krafter med målet att
skapa just trygghet och trivsel.
Tanken är att ge företag, organisationer,
fastighetsägare med flera, tillgång till
ett nätverk som aktivt arbetar för ett tryggare,
renare och trivsammare Järfälla.
– Vi tror att samarbetet ökar möjligheten
till ett brottsförebyggande kunskapsutbyte
och ökar gemenskapen, vilket
i sin tur ökar förutsättningarna till ett
tryggare närområde, avslutar Alexander
Lejonrike.

Text: Samuel Hultberg
Foto: Oskar Kullander