Tillsammans bygger vi den hållbara staden

Stadsbyggnad Örebro– Det är viktigt att våga
tänka utanför ramarna, att
ta tillvara det som är bra i
de stadsdelar vi hittills
byggt, men också att utmana
oss själva att se lite
längre, se vad vi kan addera
av nytänkande i varje
specifikt projekt.

Det säger Åsa Bellander
som arbetat med samhällsbyggnadsfrågor
i
Örebro sedan 1998, sedan
2012 som stadsbyggnadschef
och som sedan i höstas även är programdirektör
för samhällsbyggnad.
– En starkt växande stad som
Örebro innebär både roliga och svåra
utmaningar, betonar hon. Och att
själv få vara en del i processen att
bygga och utveckla staden ser hon
som en stor förmån.

– Jag är utbildad civilingenjör inom
samhällsbyggnadsteknik, så det
handlar ju om frågor som jag känner
ett starkt engagemang för sedan
många år tillbaka. Och i grunden är
det ju en enda fråga som dominerar
vårt arbete, ”Hur gör vi för att Örebro
fortsatt och långsiktigt ska vara en
attraktiv plats för både privatpersoner
och företag?
Att Örebro som stad nu förtätas på
olika sätt menar Åsa Bellander är en
helt naturlig utveckling. En kommun
som växer med uppåt 2 000
nya invånare per år måste helt enkelt
se till att det byggs bostäder,
även nya lokaler för ett växande näringsliv.
Fler människor skapar
också efterfrågan och förutsättningar
för ett omfattande och spännande
utbud av både kultur och fritidsaktiviteter.
Även ett ökat utbud av handel,
restauranger, caféer och så vidare.
Och i det fallet är Örebro givetvis
en viktig motor för hela regionen.
– För oss som arbetar inom samhällsbyggnadsområdet
gäller det att
inte bara hantera dagens tillväxt och
därmed efterfrågan, utan också skapa
förutsättningar för att morgondagens
Örebro ska kunna både växa
och utvecklas. Självklart ska vi bygga
många nya bostäder, och det i
både gamla och nya stadsdelar, men
det innehåller så otroligt mycket
mer, poängterar Åsa Bellander.

– Här är det viktigt att på allvar våga
tänka utanför ramarna, att bryta
ny mark, att utmana oss själva med
målet att bygga ett hållbart samhälle
för framtiden. Det innebär framförallt
att skapa livskvalitet och goda
sociala förutsättningar för alla
som lever, bor och verkar i kommunen.
Givetvis också hållbarhet i
fråga om natur och miljö.
Åsa Bellander lyfter här fram
den allt viktigare dialogen med örebroarna.
Inte bara en lagstadgad
minsta-möjliga-dialog, utan en
högst levande samverkan med
människor i alla åldrar, även barnoch ungdomar. Allt i ett nära samarbete
även med näringslivet.

– Ska vi tillsammans lyckas möta
Örebros utmaningar är det en helt
avgörande fråga. Därför satsar vi
inom Örebro kommun på att både
lyssna och ta vara på medborgarnas
synpunkter och idéer, säger Åsa
Bellander.
Under det senaste året har Stadsbyggnadskontoret
också utvecklat
dialogen
med fastighetsägare, byggare
och konsulter som ofta är i
kontakt med kommunen.
– Det är nyckelspelare för att vi
ska klara utmaningarna att försörja
Örebro med bland annat nya bostäder,
som ju är en högt prioriterad
angelägenhet. Vi inte bara tror, utan
är övertygade om att tillsammans
når vi betydligt längre!

Text: Per-Åke Hultberg, Foto: Susanne Flink