Täby Park – en hållbar småstad i storstaden

När Svensk Galopp beslutade sig
för att lämna Täby öppnades en
fantastisk möjlighet som bostads- och
samhällsutvecklarna Skanska och JM
nappade på.
– Med Täby Park bygger vi en helt
ny levande stadsdel, inte bara ett
bostadsområde. Vi tar mer av ett
samhällsansvar än bara byggansvar,
säger Anna Galli, vd för Täby Park AB,
det bolag som Skanska och JM bildade
för att utveckla stadsdelen.

Sanden på galoppbanan ligger packad och slät, när
Anna Galli och hållbarhetschef Agneta
Wannerström ställer sig vid det vita räcket för fotografering.
– Det här är egentligen sjöbotten från den tiden då
Täby var skärgård, säger Anna Galli och sveper med
handen över det stora öppna området, stort som två
Gamla Stan som man numera liknar det vid för att 70
hektar känns ogripbart.
JM och Skanska som äger 75% av marken inledde
för sex år sedan tillsammans med Täby kommun och
Viggbyholms Fastighets AB ett gemensamt visionsarbete
för hur en framtida stadsdel skulle kunna se ut.
– Det här är ett långsiktigt arbete, säger Anna Galli.
Våra ägare, Skanska och JM, kommer att finnas på plats
i närmare 30 år innan Täby Park står helt klart. Här
kommer vi att bygga minst 4 000 av de planerade 6 000
bostäderna och merparten av de 5 000 arbetsplatserna.
Förberedelserna är noggranna – och de har fått ta tid.
– Visionen för en ny stadsdel är så mycket mer än
bara huskroppar och lägenheter, vi vill att det här ska
finnas kvarter för hela det vardagliga
livet, att bo, arbeta och
umgås i.
Tidigare var området slutet, nu
öppnas det upp och kommer att bli
hjärtat i Täby, naturligt ihopkopplat
med områdena runtomkring.

Den första detaljplanen som
väntas bli antagen i höst, omfattar
14 kvarter. Husen i de första
fyra kvarteren som byggs består till lika delar av hyresrätter
och bostadsrätter. Första spadtagen tas förhoppningsvis
innan årets slut.
– Tack vare att vi tillsammans planerar för hela
området får vi möjligheter att se helheten från början,
säger Agneta Wannerström, hållbarhetschef på Täby
Park AB. Det handlar om mötesplatser för olika intressen,
naturliga gång- och cykelstråk som främjar
miljön inom området lika väl som närområdet, att det
skall vara lätt att leva klimatsmart, men även att områdena
mellan husen ska vara trygga och ge lugn och
ro för alla åldrar.
– Hållbarhet i dag handlar lika mycket om långsiktig
social hållbarhet som en bra miljö genom till exempel
val av material och möjligheter till en klimatsmart delningsekonomi.
I Täby Park har vi möjligheterna att
bygga in förutsättningarna för det redan från början.

Längs boulevarden blir husen
7-8 våningar höga, i mitten lägre för
att ge plats åt solsken på gårdarna.
Husen placeras som i en organiskt
uppväxt storstad, samtidigt som det
blir gott om utrymme för både en
stadspark och flera små gröna andrum,
cykelvägar och torg.
Stadsparken kommer att bli lika
stor som Rålambshovsparken i
Stockholm med plats för alla att vara i, från områdets
förskolebarn till pensionärer för möten mellan generationer.
Bostäder, arbetsplatser, butiker, restauranger
och skolor lever sida vid sida och är allihop lika viktiga
i Täby Parks vardagsliv.
– Det ska vara personligt och trivsamt att leva här,
som en storstad på kartan, men som en småstad i själen,
säger Anna Galli. Det är det samhällsbygge innerst
inne handlar om.