Sveriges största industrier satsar på 3D-printing i Karlskoga

ADDITIV TILLVERKNING – även
kallad 3D-printing – växer och utvecklas
oerhört snabbt över hela
världen. Här gäller det för svensk
industri att hänga med och se till
att ligga i framkant. Det är bakgrunden
till AMEXCI AB i Karlskoga.

Initiativet togs av Marcus Wallenberg,
som i januari 2017 samlade
ledande industriaktörer för att undersöka
om en gemensam satsning mellan
sfärens bolag var rätt sätt att öka innovationstakten
och därmed påskynda industrialiseringen
av Additiv tillverkning. Det gällde
främst i metall, med målsättningen att
placera svensk industri i teknikens framkant.
Elva månader från första mötet grundades
AMEXCI AB, som ägs av tio industribolag
samt FAM – familjen Wallenbergs
privata investmentbolag. Bolaget
startade den 1 december 2017 och hade
den officiella invigningen av sitt labb i
Karlskoga i september 2018.
– Vi är ett starkt internationellt team
som jobbar nära våra ägare i att implementera
additiv tillverkning i deras produkter,
med syfte att stärka svensk industris
konkurrenskraft. Tillverkningsmetoderna
påverkar samtliga led, från
design till färdig produkt där vi måste
kunna stötta längs med hela kedjan, säger
AMEXCI:s vd Edvin Resebo, som har
tidigare erfarenhet av tillämpandet av additiv
tillverkning från Siemens och Alfred
Nobel Science Park.

Han förklarar att det konkret handlar om
att, utifrån ägarbolagens behov, tillsammans
utveckla processer för additiv tillverkning,
i enskilda och gemensamma
projekt, och därigenom tillsammans driva
på utvecklingen av additiv tillverkning.
Tillsammans med ägargruppen har man
dessutom skapat ett nätverk med både regionala,
nationella och internationella aktörer
med bred kompetens inom området.
Att utbilda ingenjörer, både i de egna lokalerna
i Karlskoga och ute hos kund, är
också en del i uppdraget.
– Additiv tillverkning har unika fördelar
som gynnar tillverkningsindustrin i
fråga om designmöjligheter, kostnad, ledtider
och materialförbrukning. Vi kan nu
göra det som tidigare inte varit möjligt. I
stället för att med flera konventionella
tekniker ta fram en komponent, kan man
med additiv tillverkning från start designa
och tillverka komplexa komponenter
med unika egenskaper i ett enda stycke,
förklarar Edvin Resebo.

Varför just Karlskoga och Örebroregionen
som plats för etableringen? Förklaringen är
ganska enkel, menar Edvin Resebo.
– Det var ett strategiskt val att placera
bolaget just här. Här finns en stark industritradition
och därmed även nödvändig
industriell infrastruktur och inte minst en
engagerad och stark lokal stöttning, både
från Karlskoga kommun, regionen och
det lokala näringslivet.

Text: Per-Åke Hultberg