Sveriges bästa universitetssjukvård

BÄST PÅ medicinsk kvalitet och
en rejäl skärpning inom tillgänglighet.
Det är förklaringen till att
Universitetssjukhuset Örebro,
USÖ, i år för första gången utsetts
till Bästa universitetssjukhus
i tidningen Dagens Medicins
prestigefyllda tävling.

– Vi är självklart jätteglada över
utmärkelsen. Det är en bekräftelse
på allt det arbete som utförs
dagligen av vår kompetenta personal ute i
verksamheterna, säger Lena Adolfsson, tf
hälso- och sjukvårdsdirektör på Region
Örebro län.
USÖ har länge tillhört de bästa i klassen
bland landets universitetssjukhus avseende
medicinsk kvalitet. Att nu verksamheten
i sin helhet, med sina tre sjukhus
och tillhörande öppenvårdsverksamhet
rankas som bäst i Sverige är naturligtvis
glädjande, men ingen slump, poängterar
Lena Adolfsson.

Det är snarare resultatet av en målmedveten
satsning med start 2014, då en gemensam
hälso- och sjukvårdsförvaltning
för hela regionen bildades. Det innebär
bland annat att kvalificerad universitetssjukvård
nu erbjuds inte bara på USÖ utan
även på andra enheter inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
– Tanken var att göra något riktigt bra
tillsammans genom att flytta ut viss vård
till länsdelssjukhusen för att på så sätt koncentrera
vissa ingrepp och därigenom öka
den medicinska kvaliteten
och förbättra tillgängligheten.
Förutom koncentration
var grundtanken
att vården som patienterna
behöver ofta ska
vara så nära patienten
som möjligt. Här i Örebro
på Universitetssjukhuset
har vi den mest avancerade
vården i vilken flera specialister ofta
samverkar, förklarar Lena Adolfsson.

Sammantaget menar hon att Örebroregionen
i framtiden ska kunna erbjuda
sina invånare en väl fungerande bassjukvård
med hög tillgänglighet nära patienterna.
Samtidigt som man har en bra bredd
och en högspecialiserad spetssjukvård,
som till exempel avancerad cancersjukvård
och traumaomhändertagande, där
USÖ även bistår andra regioner. Det gäller
även ögonsjukvård, öron-näsa-hals, urologi,
hjärtkirurgi och neonatalvård, som alla
är viktiga högspecialiserade områden inom
den gemensamma sjukvårdsregionen
och nationellt.
Även länssjukhusen har sina specialiteter.
I Lindesberg utförs till exempel merparten
av knä- och höftoperationer medan
axlar samt idrottsskador koncentrerats till
Karlskoga. På liknande sätt
har koncentration skett inom
andra specialistområden.
Lena Adolfsson menar att
satsningen på en gemensam
hälso- och sjukvårdsförvaltning,
med fördelning av
medicinska åtgärder och ingrepp
samt ett bättre användande
av gemensamma resurser
på de tre sjukhusen, har gett önskat
resultat. Även patienterna är nöjda. Alla
enkäter visar att det finns ett stort förtroende
för den vård som sjukhusen erbjuder.

Men det viktigaste är naturligtvis helheten,
inte minst tillgängligheten till vården.
Utmaningen för Örebroregionen, precis
som för många andra regioner i landet,
gäller tillgängligheten till primärvården.
– Alla ska givetvis kunna nå sin vårdcentral
snabbt och effektivt. Det är viktigt
för att hela vårdkedjan ska fungera optimalt.
Vi har bland annat från årsskiftet
gjort en stor politisk viljeinriktning med
satsning på drop in på våra vårdcentraler,
men här finns absolut mer att göra för att
stärka bassjukvården ytterligare, avslutar
Lena Adolfsson.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Lars-Göran Jansson, Maria
Bergman och Magnus Westerborn