Stadsarkitekt Karin Milles: – Det ska vara rätt hus på rätt plats

 

 

 

 

Det blir allt vanligare att byggbolag tävlar om att få mark att bygga bostäder på. Den första tävlingen i Norrköping där byggbolagen fick tävla om kvalitet istället för pris hölls 2011. Det gällde bostadhuset Katscha i Industrilandskapet

Resultatet av tävlingen blev bra
och Katscha har fått många
priser för sin arkitektur.
– De tävlingar som vi haft har visat
sig vara bra redskap att få fram rätt hus
till sin plats. Det har också blivit en större
variation i det som byggs i stan, säger
stadsarkitekt Karin Milles.
På sin egen egen mark har kommunen
möjlighet att välja vad som ska byggas
på den och hur. Alternativet, att sälja
till den som betalar mest, blir inte lika
bra som när de som bygger hus bjuds in
att tävla om god arkitektur och långsiktigt
hållbara material.

Höga krav vid tävlingar
En fristående jury går igenom alla bidragen.
Efter ett urval presenteras ett slutligt
förslag till vinnare.
– Det är en medveten och klok politik
som innebär att vi får nya kvarter som
är byggda med stor omsorg, både om platsen
och om människor. Det som är bäst
för platsen är också bäst för staden, konstaterar
Karin.
Ett aktuellt exempel är de nya bostäderna
som nu byggs vid gamla bussstationen.
Hörnet Drottninggatan–Norra
promenaden. För två av de tre kvarteren
har bostadsbyggarna fått tävla om vem
som ska få bygga på platsen.
– Priset på marken har då redan varit
bestämt. Utifrån det och våra krav på
kvalitet har byggarna sedan tagit fram
sina olika tävlingsbidrag. De vill ju vinna
så det blir definitivt stor skillnad i
kvalitet jämfört med när de bara tävlar
om att få köpa marken. Här måste de
hålla vad de lovar, säger Karin.

Stort intresse
Att intresset är stort att delta råder det
ingen tvekan om. Vid den senaste tävlingen
för kvarteret Garvaren i Industrilandskapet
deltog cirka 20 företag.
– Men de här tävlingarna är inte bara
för fina kvarter i vår centrala stad, påpekar
Karin. Kommunen vill jobba på
samma sätt i alla områden.
– Det är viktigt att skapa nya attraktiva
miljöer i hela Norrköping.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Magnus Andersson