Sparbanksidén firar 200 år – sund ekonomi är hållbar ekonomi

– Det händer så mycket i Lund just nu. Vi har varit med på resan hela vägen och det fortsätter vi med, säger Rasmus Roos, bankchef på Sparbanken Skåne i Lund.

I år firar dessutom Sparbanks­idén 200 år.

Sparbanken har alltid varit synonym med sunt sparande. Vi minns Lyckoslantens ”Spara och Slösa” som hjälpte oss att förstå att spara är bra, slösa är dåligt. Tidningen började komma ut i mitten av 1920-talet, redaktören var folkskollärare och den vände sig till de svenska skolbarnen för att ge dem ekonomisk fostran, och gör så än. Tidningen skickas fortfarande ut fyra gånger per år till alla landets mellanstadieelever och är i dag en av Sveriges största barntidningar med en upplaga på 340 000 exemplar.

Goda råd om sund ekonomi har alltid varit Sparbankens signum. Sparbanksrörelsen som idé kommer ursprungligen från en skotsk präst som gick ut på att vem som helst, när som helst skulle få sätta in hur små belopp som helst och dessutom kunna ta ut dem när de ville. Han ville hjälpa alla till en sund ekonomi.

I Sverige bildades den första sparbanken för 200 år sedan. Att spara för framtiden och låna när det behövdes var nyheter då på 1800-talet.

En viktig del av sparbanksidén var att ingen person skulle äga en sparbank. Vinsten skulle återinvesteras i det område där banken var verksam. Vinsten stannar kvar i den lokala sparbanken och det lokala samhället till nytta för banken, kunderna och samhället. En sparbank verkar tillsammans med lokalsamhället, vilket innebär att banken är beroende av hur det går för området där den finns och har ett starkt intresse för lokalsamhällets utveckling.

För Rasmus Roos är det här fortfarande grundidén för både hans engagemang och Sparbanken Skånes verksamhet.

– Vi är högst närvarande i Lund, säger han. Oavsett om det handlar om våra företagskunder i Ideon eller nyproduktioner av bostäder för privatpersoner.

– Sparbanken Skåne är ingen ”storbank”, men en stark regional Sparbank och vi som jobbar här bor också i regionen. Med ledningskontor i Lund och medarbetare fördelade på 22 kontor i 15 skånska kommuner bygger vi verksamheten på grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. På så sätt har vi nära anknytning till marknaden.

– När det gäller till exempel nyproduktion erbjuder vi helheten. Vi har dedikerade personer till nyproduktionsprojekt och vi jobbar tätt tillsammans med mäklarna och byggbolagen. Vi är med på visningar och är mycket pålästa kring objekten.

– Jag tycker vi förverkligar drömmar. Vi är en bank som gör skillnad när en dröm skapas, till exempel en drömresa, ett nytt boende eller ett eget företag, så är vi med på resan. Både i med- och motvind.

När det gäller Lunds framtid ser han ljust på den.

– Personligen är jag spänd på spårvägen och vad som kommer att hända runt den. Hela Brunnshögs utveckling är spännande.

Samtidigt som Sparbanksrörelsen har sina rötter 200 år tillbaka måste den också följa med sin tid.

– Vi måste driva en rationell affärsmässig bank för att kunna investera i framtiden och säkra samhällsutvecklingen, säger Rasmus Roos. Samtidigt är grundidén i vår historia fortfarande lika relevant. Även om vi i dag snarare kallar det för hållbarhet.

– En sund ekonomi är lika aktuell hela livet, för oss alla, inte bara för mellanstadieeleverna, och mitt i det står Sparbanksidén och vi som Sparbank.