SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET

Lunds universitet står inför en stark utbyggnad.
Här behövs attraktiva miljöer för såväl
utbildning, forskning och innovation som för
boende, studentliv och stadsliv.
Lunds universitet och Akademiska Hus
har tagit fram en långsiktig plan.
Strategierna är att skapa möten och utveckling
med funktionsmix, använda grönska
som stadsbyggnadselement, stärka
Kunskapsstråket och tvärstråk, integrera
med strategisk förtätning och vitalisera med
täta och aktiva stadsrum.

Forum Medicum. En om- och tillbyggnad till
Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
är planerad. Målet med tillbyggnaden på ca
15 000 kvadratmeter är att skapa en samlad
miljö för undervisning och den hälsovetenskapliga
forskningen för fakulteten i
Lund. Akademiska Hus och Lunds universitet
har utsett arkitektkontoret Henning
Larsen Architects.
Projektet Forum Medicum är en stor strategisk
satsning för den Medicinska fakulteten
och för hela universitet. Det framtida
centrumet kommer att samla alla fakultetens
studenter under ett tak och knyta hälsovetenskaplig,
klinisk och experimentell
medicinsk forskning närmare varandra.