Södertälje kanal byggs nu om Öppnar för ny park på holme mitt i staden

Säkerheten och framkomligheten
i farlederna genom Södertälje
kanal och Mälaren måste
förbättras. Därför breddas och
muddras kanalen samtidigt som
slussen byggs om och förlängs.

För Södertälje innebär det att centrala
staden får ännu bättre närhet till vattnet.
Förutom förbättrad framkomlighet och
säkerhet i kanalen ska området närmast
intill få nya attraktiva promenad- och
cykelstråk.
Ombyggnaden av kanalen innebär
också att kommunen tar över Slussholmen,
vilket blir en stor tillgång i det
pågående arbetet att höja stadskärnans
kvaliteter. Slussholmen ligger centralt i
staden – mitt i vattnet – men har hittills
varit delvis stängd för allmänheten.
I dialog med Södertäljeborna håller
kommunen på att ta fram en gestaltning
av en ny aktivitetspark, alldeles intill
Marenplan.
Parken är tänkt att bli Södertäljebornas
nya huvudpark – mitt i staden
och mitt i vattnet. Detaljplanering
pågår.
Byggstart
kan först bli aktuell när arbetet
med nya slussen är färdig, det vill säga
2020.