Så vill Wästbygg ”knuffa” boende till bra gemenskap och ökad trivsel

I Lilla Träslöv i Varberg växer just nu det
nyskapande bostadsområdet Mandarinen
fram. Med fokus på hållbarhet kommer det
att vara enkelt för de boende att leva miljövänligare
och i god granngemenskap med
konceptet Boaktiva.

Från de gemensamma takterrasserna i bostadsområdet
Mandarinen kommer utsikten över
Kattegatt att vara storslagen. Här uppe ska också
solcellspanelerna, som kompletterar den gröna
fjärrvärmen, sitta. Odlingslotter, växthus och cykelverkstad
är exempel på hur man i området uppmuntras
att göra ekologiskt hållbara val. I området
kommer även Wästbyggs koncept för hållbara bostadsområden
Boaktiva att finnas.
– Boaktiva anspelar på ”proaktiv”, alltså att
driva på förändring, säger Elin Andersson som är
affärs- och projektutvecklare på Wästbygg. Vi har
tagit fram Boaktiva i samarbete med beteendevetare.
Konceptet handlar om att uppmuntra de
boende till bra val i vardagen, och med det följer
ökad trivsel. Vi vill ta vårt samhällsansvar och bygga
hållbara och trygga bostadsområden. Mandarinen
blir vårt tredje bostadsområde med Boaktiva
och vi är i full färd med att planera för fler.
– Boaktiva bygger på ”nudging”, som ungefär
betyder små knuffar i rätt riktning, säger Kristin
Lundmark, som är hållbarhetschef på Wästbygg.
Vi uppmuntrar de boende att göra bra val när det
gäller miljö, grannkontakt och aktiviteter.
”Nudging” är en term som lanserades av bland
andra Richard Thaler, som tilldelades 2017 års pris
i ekonomi till Alfred Nobels minne för sina bidrag
inom beteendeekonomi. Utgångspunkten är enkelt
uttryckt att vi alla bara är människor: vi vet ofta
vad vi bör göra, men fattar ändå inte alltid rationella
beslut. En liten ”knuff” kan göra skillnad och
bryta gamla mönster.
– I Boaktiva finns möjligheten att ha en app som
”knuffar” de boende mot bra gemenskap och underlättar
kommunikationen, säger Kristin Lundmark.
Med appen kan man enkelt organisera exempelvis
en grillfest, samåkning eller boka gemensamhetsutrymmen.

Hur kommer Boaktiva att märkas i Mandarinen?
– I området kommer det att finnas skyltar som
kan röra allt från fördelen med att ta trapporna, till
sopsortering eller närmaste vägen till motionsslingan,
säger arbetschefen Christina Andersson.
Det är små förändringar i boendemiljön som kan
göra stor skillnad.
Hela projektet är också utformat för att öka den
sociala hållbarheten.
– På gården byggs ett aktivitetshus som blir ett
slags nav, med bibliotek, grillplats, tvättstuga och
gemensamt kök, fortsätter Christina Andersson.
Alla gemensamma områden ska göra att grannarna
lär känna varandra vilket ökar tryggheten.