Ny försvarsetablering betyder lyft för Kristinehamn och hela regionen

Kan det åter bli militär verksamhet
i Kristinehamn? Ja
utsikterna är ganska goda, vilket
skulle innebära ett lyft för
kommunen med fler arbetstillfällen,
företagsetableringar
och bostadsbyggande.

Det var 2004 som Artilleriregementet
A9 lades ner i Kristinehamn och
flyttade till Boden. Men nu ser omvärlden
annorlunda ut, vilket gör att en återetablering
av Försvarsmakten i Kristinehamn
och regionen kan bli aktuell.
– Ja det är det vi arbetar för, säger Peter
Eskebrink som är administrativ chef i
Kristinehamns kommun. Tillsammans med
Karlskoga och Karlstad jobbar vi på olika
plan för att möjliggöra en återetablering av
militär verksamhet i någon form.

Garnisonsområdet med kaserner och andra
byggnader finns kvar, även om många är
uthyrda för olika verksamheter och företag.
Men enligt Peter Eskebrink så är det
kanske inte ett regemente i traditionell mening
som man ska räkna med i första hand.
I stället kan det till exempel vara aktuellt
med olika försvarsutbildningar och placering
av en artilleriplattform, med en lättrörlig
haubitsbataljon som sätts in på olika
ställen i landet. Här finns även miljöprövat
skjutfält i närheten av Karlskoga, som ju
också har försvarsindustrin BAE Systems
Bofors i kommunen.
Allt beror på vad försvarsbeslutet innehåller.
Kristinehamn tillsammans med
Karlskoga, Karlstad och Örebro anses som
viktiga strategiska platser ur försvarssynpunkt,
och företrädare för de tre kommunerna
uppvaktade Försvarsberedningen i
början av året.
– Det var ett bra möte, sa då kommunstyrelsens
ordförande i Kristinehamn
Marie Oudin. Vi fick redogöra för varför vi
anser att Försvarsmakten åter ska etablera
sig i Kristinehamn. Såväl från vårt kommunperspektiv
som betydelsen för Karlskoga
och Karlstad.
– Vi har en styrgrupp och en arbetsgrupp
med främsta uppgift att ge våra politiker
från Värmland och Örebro underlag och
argument för en återetablering i regionen,
säger Peter Eskebrink, som understryker
att samtliga partier från de aktuella regionerna
är positiva.

De ekonomiska aspekterna av en försvarsetablering
i Kristinehamn och övriga
regionen är mycket stora. Det betyder fler
arbetstillfällen, företagsetableringar och
efterfrågan på bostäder.
Tidigast våren 2020 kan ett förslag till
en återetablering i regionen presenteras av
försvarsberedningen.

FAKTA
Kristinehamns garnison tillkom enligt beslut 1942 och här bedrevs viktig verksamhet
ända fram till slutet av 2005. Här fanns Bergslagens artilleriregemente (A 9) 1944-1994,
Värmlands regemente (I 2) 1994-2000 och vad som sedermera blev Artilleriregementet
(A 9) 2000-2005.