Så bygger Riksbyggen med variation för en blandad stad!

Flemingsbergism.
Smaka på ordet. Det växte fram
när vi på Riksbyggen arbetade med
idéerna för det som kommer att bli
183 lägenheter längs med Hälsovägen
i Flemingsberg.

Flemingsbergism bygger på flexibilitet,
ett synsätt för hur människor kan bo
mycket tätt men ändå trivsamt.
– Med Flemingsbergismen som utgångspunkt
planerar vi en flexibel bebyggelse
av varierad karaktär som bjuder på
en mångfald av högt och lågt, säger Johan
Lyrén, projektchef för Hälsovägen på
Riksbyggen. På så sätt kan vi skapa en levande
blandstad.
Uttrycket är besläktat med ”Vancouverism”
från Vancouver i Kanada men omsatt
till svenska förhållanden. Det beskriver en
ny typ av stadsliv med stor respekt för naturen,
men ändå med plats för ett rikt och
dynamiskt stadsliv.
Flemingsberg är i full färd med att förvandlas
från det som var en miljonprogramsförort
till en regional stadskärna
som bryter koncentrationen till city. Flemingsberg
går från förort till stad.

Länge har det varit så att man åker till
Flemingsberg för att jobba. Här finns
cirka 13 000 arbetsplatser, de flesta på
sjukhuset och här finns 17 000 studenter
på högskoleområdet Campus Flemingsberg.
Eller så bor man här och åker in mot
stan, men den dagliga inpendlingen är
större än utpendlingen.
Fram till år 2035 är Huddinge kommuns
planer för Flemingsberg att det byggs runt
12 000 nya bostäder och lokaler för ytterligare
20 000 arbetsplatser, nya grundskolor,
förskolor, parker och lekplatser och ett helt
nytt större centrum med handel, kultur,
nöje, restauranger och kontor.
Plus ett resecentrum för en utökad kollektivtrafik.
Med pendeltåget tar det i dag
bara 19 minuter till t-centralen och tågen
går var 8:e minut. Flemingsberg ska bli en
stad som är levande dygnet runt.
– Hälsovägen ska bli en destination i
sig, en stadsmiljö där studenter från högskolan,
besökande och arbetande vid universitetssjukhuset
och boende i närområdet
kan mötas.
– Du kan möta dina grannar vid stadsodlingarna
eller på ett café. Du kan välja
att shoppa i någon av butikerna när boulevarden
förvandlas till ett shoppingstråk.
Det skapar social stabilitet och en positiv
utveckling.
– Det är i det här scenariot vi skissat på
våra hus, förklarar Johan Lyrén. Med Flemingsbergismen
som utgångspunkt planerar
vi en varierad bebyggelse som bjuder på
en mångfald av högt och lågt och på så sätt
skapar en flexibel och levande blandstad.

Varje kvarter bryts upp i hus med egenart
för att erbjuda variation och rikedom i
stadsmiljön. Utgångspunkten för stadsupplevelsen
är den promenerande människan
och därför ska gatuplanet mot
Hälsovägen ha bostadsentréer, gemensamhetslokaler
och små butiker.
Riksbyggen planerar för två kvarter med
tre olika bostadsrättsföreningar, för att skapa
en bredd i kvarteret. Den första bostadsrättsföreningen
kallar vi familjekvarteret,
med inriktning mot stora och små barnfamiljer.
I den andra föreningen planerar vi
för det vi kallar för StegEtt, med huvudmålgrupp
mellan 25–35 år. Det är ett koncept
som är riktat till dem som lämnar föräldrahemmet
och satsar på sitt första egna
boende. Den tredje föreningen byggs enligt
Riksbyggens koncept, Bonum, seniorbostäder
för 55+ med extra utrymme för social
gemenskap och ett aktivt seniorliv.
– Vi bygger är inte bara bostäder med
hållbarhet och hög kvalitet, vi bygger också
in flexibilitet så att de håller för livets oförutsedda
vändningar, säger Veronica Persson,
sälj- och marknadsansvarig för Hälsovägen.
Det blir hem med inbyggda, flexibla
lösningar både i och mellan husen.
– Lägenheterna i familjekvarteret är till
exempel ritade för att vara yteffektiva.
Med till- och frånvalsväggar ska de kunna
fungera som ett generöst boende när barnen
flyttat ut.

Riksbyggens projekt ska bidra till en social
utveckling av Flemingsberg. Med bostäder
som tilltalar flera olika ålderskategorier
skapas en mångfald och i kvarteret
bygger vi också en förskola som förenklar
vardagen. Lokalerna i vårt kvarter längs
Hälsovägen ska också bidra till ett ökat
stadsliv, en utökning av Flemingsbergs
centrum och skapa känslan av en boulevard
med kommersiella och sociala knutpunkter.
– Vi vill, vi kan och vi ska är vårt mantra
i Söderort och Huddinge är en av våra
prioriterade kommuner säger Therese
Sundman, Marknadsområdeschef Söderort.
Vi tror att vi kan göra stor skillnad här
och vara med och lyfta hela området.