Rosengård ska växa med stolthet

Rosengård Fastigheter är färskt
som fastighetsbolag men har
desto mer erfarna ägare och
medarbetare. Framför allt är företaget
koncentrerat på enbart
Rosengård och deras 1 660 lägenheter
där.

Rosengård Fastigheter blev i ett enda
slag i höstas störst på Rosengård
med ansvar för 1 660 lägenheter i kvarteren
Törnrosen och delar av Örtagården.
Lägenheterna köptes av MKB och det nya
fastighetsbolaget ägs till fyra lika stora delar
av Balder, Heimstaden, MKB och
Victoria Park. Alla med verksamheter i
Malmö, varav MKB och Victoria Park redan
är välbekanta i just Rosengård.
– Fördelen med oss är att vi finns koncentrerade
på en geografiskt avgränsad
plats och kan ha vårt fokus här, säger Petra
Sörling, vd för Rosengård Fastigheter.
Petra Sörling har en lång bakgrund från
fastighetsbranschen och ser fram emot att
fokusera på Rosengård. Flera av medarbetarna
har följt med från MKB som tidigare
var den stora fastighetsägaren här och
som fortfarande har kvar lägenheter på
Rosengård.
– Det är en styrka för oss att husvärdar,
fastighetsskötare och annan personal har
följt med till det nya bolaget, det är de
som känner människorna här. Och invånarna
känner dem.
Bakgrunden till det nybildade fastighetsbolaget
handlar egentligen om det omdiskuterade
och framtida Culture Casbah,
stadsutvecklingsprojektet som är tänkt i
Rosengårds mitt med cirka 200 nya bostäder
och 30 nya affärslokaler. Culture Casbah
har vunnit pris på MIPIM för dess utgångspunkt
i hållbarhet, mänsklig skala och variation,
men inget fastighetsbolag har ensamt
velat projektera det vidare då det är väldigt
omfattande, kräver starka ekonomiska
muskler och handlar om många fler bostäder
än bara ett höghus. Därav konstellationen
med fyra olika ägare.
– Culture Casbah är satt på kartan och
nu kan vi påbörja detaljplanearbetet. Det
är bra, men det är samtidigt en del i ett
långsiktigt arbete, så därför prioriterar vi
just nu de boende i de lägenheter vi nu
äger, säger Petra Sörling.
– Vi vill att våra hyresgäster så snart
som möjligt verkligen ska känna av att deras
område fått en ny ägare med ambitioner.
Att vi tillför någonting och faktiskt
gör skillnad.

Rosengård Fastigheter har knappt
ägt lägenheterna mer än två månader, men
planerar redan för framtida underhållsarbeten,
klipper träd och buskar för mer ljus
och tryggare platser, samlar till informationskvällar
och events. Hemsidan ska utvecklas.
Informationslappar med den nya
ägarens logotyp ska sättas upp i 150 trappuppgångar.
– Nu är det fotarbete i området som
gäller. Än så länge ligger vårt kontor tillfälligt
i utkanterna, men så snart vår lokal
är tillgänglig på Örtagård, så flyttar vi dit.
Nu ska namnet Rosengård putsas och
den stolthet som de flesta av invånarna
ändå känner mitt bland alla svarta rubriker
lyftas fram.
– Jag har bott på Rosengård i hela mitt
liv och jag har alltid känt att vi är en del av
Malmö. Jag känner mig också privilegierad
att ha grannar och vänner från olika
kulturer, säger Miroslav Mirkovski, som
är en av fastighetsskötarna här.

Hela Rosengård står inför en stor förändring.
I december nästa år får Rosengård
en egen järnvägsstation, nära Zlatan
Court, som kommer att göra det möjligt
för den framtida Öresundspendeln från
Ystad till Köpenhamn att stanna vid
Rosengårds station.
Stationen blir en del av det så kallade
Rosengårdsstråket, ett gång- och cykelstråk
som sträcker sig mellan Rosengård
och Station Triangeln och som är kopplat
till cykelvägar som leder både till Västra
Hamnen och till Malmös östra ytterområden.

Dessutom kommer ett annat av Malmö
stads stora projekt, Amiralsstaden, mitt
emellan centrum och Rosengård, att ha
sitt geografiska centrum i den kommande
stationen i Rosengård och ge plats för
uppemot
2 000 nya bostäder.
Här har Rosengård Fastigheter en stor
roll att spela med en förtätning av stadsdelen
som överbryggar det mentala avståndet
mellan Rosengård och Malmö
centrum och samtidigt ger Rosengård och
dess befolkning ett välbehövligt och välförtjänt
lyft.
– Vi står inför en väldigt spännande utveckling
med ett mycket långsiktigt hållbart
perspektiv, säger Petra Sörling. Här
får vi möjlighet att skapa något som består.