Riksten Friluftsstad Småstadskänsla med naturen runt knuten

Snart är det dags för inflyttning
i de första av Botkyrkabyggens
nyproducerade bostäder i
Riksten, Tullinge. På det gamla
nedlagda flygfältet har 72
lägenheter kunnat uppföras
på rekordtid tack vare smarta
bygglösningar. De första 16
lägenheterna står klara för inflyttning
1 september och de
två resterande etapperna är
färdiga senare under hösten.

Vid utgrävningar i Riksten har man
hittat boplatser som är flera tusen
år gamla, och i modern tid har det
varit flygfält på platsen. Här växer nu ett
nytt samhälle fram med bland annat bostäder,
skola och förskola. Till Tullinge
station är det tre kilometer, och Lida friluftsområde,
med vandringsleder, elljusspår
och bad, ligger på cykelavstånd.
Botkyrkabyggens 72 lägenheter som
snart är klara för inflyttning har byggts
rekordsnabbt. Att kunna reducera ledtiderna
är en förutsättning för att klara det
pensum som kommunen ålagt företaget.
– Från 2020 ska vi nyproducera
300 nya bostäder varje
år, vilket är en
ökning av vårt bestånd på tio år med cirka
30 procent, säger Botkyrkabyggens vd
Chris Österlund. Processerna för att få
fram byggklar mark tar tid och blir alltmer
komplicerad när många byggprojekt
är i gång i kommunen, och där även infrastrukturen
ska hänga med.
– Botkyrkabyggen är det kommunala
bostadsbolag i landet som har störst andel
miljonprogramsområden, där vi nu
behöver ha stort fokus på renoveringar.

För att klara takten på nyproduktion
behöver man, enligt Chris Österlund,
komma ner väsentligt i ledtider när man
bygger, och dessutom få en kostnadsmässigt
rimlig nivå på hyresrätterna så att
människor med vanliga inkomster har råd
att hyra.
Därför har Botkyrkabyggen valt
SABOs Kombohus – standardiserade och
prispressade punkthus, två respektive fyra
våningar höga. Husen är framtagna för
att underlätta och sänka kostnaderna inom
nyproduktion av flerfamiljshus. SABO
(Sveriges Allmännyttiga bostadsbolag)
har gjort ramupphandlingar med entreprenörer
som förbinder sig att producera
nyckelfärdiga punkthus till fast pris.
Delar av husen är serietillverkade vilket
ger snabbare och billigare produktion.
Fördelen för entreprenörerna är att avtalen
ger volymer.
– Fördelen för oss är att vi från början
vet vad bygget kostar, och behöver inte
befara några överraskningar. Dessutom
ligger det på en nivå som är möjlig för oss
att genomföra långsiktigt, hållbart, socialt
och ekonomiskt, säger Chris Österlund.
Ramavtalen för Kombohusen har slutits
med ett antal leverantörer, vilket ger
en mängd olika utföranden att välja på.
En av dessa hustyper har Botkyrkabyggen
gjort avrop på i Riksten.
– Projektet i Riksten är viktigt för oss
som en erfarenhet för att klara av utmaningen
att få fram flera tusen bostäder på
sikt. Och hittills är vi mycket nöjda med
resultatet av den etapp som snart är klar
för inflyttning, säger Chris Östlund.