Här är din fyrbenta vän i goda händer

Vallentuna Djurklinik ABFör ett halvår sedan tog Maria Ledunger Thulin och

veterinärkollegan Karin Collin över Vallentuna Djurklinik.

Idag har kliniken helt ny personal, delvis nyanställd, och

delvis från systerföretaget Sollentuna Djurklinik

Det vi med vår gedigna erfa­

renhet och kompetens kan

erbjuda är samma hjälp och

service som de större djursjukhu

­sen, till exempel kirurgi, medicin­

ska utredningar, röntgen och ultra­

ljud, säger klinikchefen Mia

Svensson som tidigare arbetat på

Arninge Djurklinik i 21 år.

– Vi är jätteglada att vi kunnat

knyta Mia till vår verksamhet.

Med sin stora erfarenhet och kun

­skap som legitimerad djursjuk­

skötare, inte minst inom narkos, är

hon en ovärderlig tillgång, säger

Maria Ledunger Thulin, som själv

alternerar mellan klinikerna i

Vallentuna och Sollentuna.

När möjligheten att förvärva

Vallentuna Djurklinik dök upp

kändes det som en spännande ut

­maning för oss att kunna växa,

berättar hon. I synnerhet som

Vallentunaborna är kända för alla

sina smådjur, hundar, katter och

andra husdjur. Här finns med an

­dra ord en stor potential.

– Det var därför viktigt för oss

att vara välförsedda, både med

uppfräschade lokaler och ny ut

­rustning och framförallt med en

kompetent och erfaren personal

­styrka. Vi har nu fem veterinärer,

fyra legitimerade djursjukskötare

plus en djurvårdare.

– Alla har dessutom jobbat

länge i branschen. Att ha ett så

starkt team känns fantastiskt ro

­ligt. En perfekt mix för det vi vill

åstadkomma; att erbjuda kompe

­tens, trygghet för både djur och

djurägare och samtidigt ha en per

­sonlig relation, betonar Maria

Ledunger Thulin.

– Ja, när det gäller ens hund,

katt, kanin eller marsvin, som ju

är älskade familjemedlemmar, vill

Gino blir undersökt i öronen.

man kunna känna sig trygg med

en och samma veterinär, en som

man lär känna och kan lita på, in

­flikar Mia Svensson.

Kliniken som helhet har nu börjat

lära känna djurägarna i Vallentuna

med omnejd.

– Fler och fler upptäcker oss för

varje vecka. Så här långt känns det

fantastiskt bra, väldigt stimule

­rande och roligt, påpekar den nya

klinikchefen.

En fördel är givetvis det nära

samarbetet med Sollentunakliniken

med dess specialitet på tänder och

de remitteringsmöjligheter det

innebär. Samarbete finns även

med Albano djursjukhus för inten

­sivvård och nattövervakning.

En annan stor tillgång är de två

konsulter som Vallentuna Djurklinik

knutit till sig. Eva Linders, välkänd

veterinär som startade Arninge

Djurklinik, som kommer att vara på

plats tre dagar i veckan, och Lennart

Nilsfors med specialkompetens in

­om ultraljud och kardiologi.

– Vi är oerhört glada att få ta del

av deras kompetens, säger Maria

Ledunger Thulin.