Pilgrimsvandra på hemmaplan

Har du inte möjlighet att
vallfärda till Santiago de
Compostela i Spanien? Då
finns det glädjande nyheter för
dig. Du har tre fina vandringsleder
på betydligt närmare håll
med det gemensamma namnet
Pilgrim Vallentuna.

– Under medeltiden var pilgrimsvandringar
en utbredd folkrörelse. Vi är
inte där än, men alltfler upptäcker pilgrimsvandrandet
här på hemmaplan. Vi
har en otroligt spännande historia med
alla våra runstenar. Dessutom är naturen
– med sina öppna fält, tusenåriga vägar
och sällsynta växter – alldeles speciell,
säger Majken ÖstSöderlund,
Pilgrimsutvecklare
i Vallentuna församling.
Pilgrim Vallentunas tre leder bär
alla namn efter människor som levde i
trakten på 1000-talet och som omnämns
på runstenar – Inga, Ulf och Livsten.
Vägen ringlar sig fram genom kulturbygder;
socknarna Markim, Orkesta och
Frösunda, med bystrukturer som är oförändrade
sedan vikingatiden.
Här har vandraren möjlighet att se
unika runstenar, gamla husgrunder och
gravhögar som berättar om dramatik och
vardagshändelser för länge sedan. De
medeltida
kyrkorna som passeras erbjuder
stilla rum, tidlöshet och ro.
Lederna mäter alltifrån 6 till 19 kilometer
och är gjorda för att kunna nås
med Roslagsbanans Kårstalinje. Du kan
vandra ensam eller i grupp. Organiserade
vandringar hålls i regel varje helg under
vandringssäsongen.

Text: Per-Åke Hultberg