Parkera din framtid i Mölndal

Göran Jävebrink

– Mölndal med sitt centrum är en attraktiv del av Göteborgsregionen. Idag bor här nästan 62 000 personer och prognosen framåt talar om fortsatt tillväxt med en stark befolkningsökning. Och här, i en växande kommun har vi som parkeringsbolag en viktig roll att bidra till fortsatt utveckling i ett hållbart samhälle.

Det säger Göran Jäverbrink, vd på Mölndals Parkering, vars verksamhet handlar om att erbjuda parkering med hög kvalitet till Mölndalsbor, företag, fastighetsägare, besökare – ja alla som bor, lever eller verkar i Mölndal. – Det uppnår vi genom att jobba med tillgänglighet, trygghet, säkerhet och att det helt enkelt ska vara lätt att hitta parkering. Det här präglar hela vår verksamhet och är just nu extra viktigt när hela Mölndals centrum byggs om. Den totala omdaningen av Mölndals centrum har precis startat. Här ska det bli smidigt och lätt att parkera sin cykel eller bil nära centrum. Information, skyltning och betalutrustning kommer att bli tydlig. Bra belysning, skötsel och kameraövervakning, samarbete med polis och vaktbolag ska bidra till trygghet och säkerhet. – Det här är grundbultar för vår verksamhet. Både kring de cirka 8 000 parkeringsplatser vi redan har ansvar för, och i alla nya satsningar framåt. Redan idag finns det goda parkeringsmöjligheter runt om i Mölndal, allt som oftast nära ens bostad, säger Göran Jäverbrink.

Mölndals Parkering är med andra ord väl rustad. Ändå står bolaget inte utan spännande utmaningar. Ett exempel är satsningen på digitala betallösningar med mobiltelefon som startade för några år sedan och som idag är utbredd i kommunen, även om användandet än så länge är relativt litet. Men den största utmaningen hänger ändå ihop med det faktum att Mölndal växer. – En tydlig trend är att Mölndalsborna reser mer kollektivt, vilket så klart bara är positivt. Men det innebär att bilen står stilla och parkerad under en längre tid. Istället används den betydligt flitigare på helgerna. – För oss innebär detta att vi försöker hitta helhetslösningar som på bästa sätt möter behovet av parkering vid bostäder, kontor och handelsplatser. Det handlar om rätt antal parkeringar på rätt ytor, så att man kan ha bil även om man ibland åker kollektivt, avslutar Göran JäverbMPAB
rink.